Specjalny podatek węglowodorowy: nowe druki SPW-1, SPW-2

Iwona Maczalska 01.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

Specjalny podatek węglowodorowy: nowe druki SPW-1, SPW-2

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe deklaracje skierowane do podatników specjalnego podatku węglowodorowego. Nowe druki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

6 maja Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego. W drodze projektu od 2016 roku w życie wejdą nowe wzory deklaracji:

  1. SPW-1 – o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowy – deklaracja roczna,
  2. SPW-2 – o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego – deklaracja miesięczna.

A także informacji:

  1. SPW-1/O – o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku za rok podatkowy – informacja roczna,
  2. SPW-2/O - o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku – informacja miesięczna.

Nowe wzory deklaracji oraz informacji są odpowiedzią na wejście w życie ustawy z dnia 25 lipca 2014 roku o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. 2014 poz. 1215), która reguluje opodatkowanie wydobycia węglowodorów specjalnym podatkiem węglowodorowym.

Nowy druk SPW-1, SPW-2
Źródło: EastNews

Termin składania nowych deklaracji SPW-1 oraz SWP-2

Termin złożenia deklaracji uzależniony będzie od tego, czy podatnik wybierze deklarację roczną, czy miesięczną. I tak:

  1. Druk SPW-1 będzie trzeba składać najpóźniej do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego, a wiec do 31 marca następnego roku podatkowego. Miejscem składania druku będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika,
  2. Druk SPW-2 będzie trzeba składać do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przy czym nie będzie się składało deklaracji miesięcznej oraz nie będzie się wpłacało zaliczki miesięcznej za ostatni miesiąc roku podatkowego w przypadku złożenia deklaracji rocznej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu oraz wpłacenia w tym terminie podatku należnego. Miejscem składania druku będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika.

Nowe deklaracje mające zastosowanie od 2016 roku będą dostępne niebawem w dziale deklaracje.

Iwona Maczalska,
VAT.pl