Pobierz e-pity 2019

Składki ZUS w miesiącu zawieszenia działalności oraz jej wznowienia

Piotr Szulczewski 30.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Składki ZUS w miesiącu zawieszenia działalności oraz jej wznowienia

W czasie przerwy w funkcjonowaniu firmy przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS żadnych składek ubezpieczeniowych, zarówno emerytalno-rentowych, jak i zdrowotnych. Jeżeli działalność ulega zawieszeniu w trakcie miesiąca, to problemem może stać się opłacanie składek w odpowiedniej wysokości.

Składki ZUS w miesiącu zawieszenia działalności oraz jej wznowienia

Źródło: Thinkstock.com

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze niepodzielna. Oznacza to, że zawieszający działalność decydując się wyrejestrować w trakcie miesiąca, opłaci ją za ten miesiąc w stałej, pełnej wysokości. Z jej powodu najbardziej opłacalnym jest złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej z pierwszym dniem okresu ubezpieczeniowego (np. 1 marca, 1 kwietnia). Jeżeli działalność ulegnie zawieszeniu np. 2 lutego, to za cały ten miesiąc należy naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki ZUS proporcjonalnie do okresu zawieszenia

Inaczej sytuacja przedstawia się jeśli chodzi o pozostałe składki ubezpieczeniowe. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należy ustalać od podstawy wymiaru zmniejszonej proporcjonalnie o dni nieprowadzenia działalności.

W praktyce miesięczną podstawę ustalenia składek ubezpieczeniowych dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, w którym doszło do zawieszenia działalności i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu. Zasada ta wynika z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015, poz. 121).

Składki za okres miesiąca, w którym doszło do zawieszenia działalności wpłaca się do organu ZUS w standardowym terminie – 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są opłacane.

Miesiąc zawieszenia działalności będzie ostatnim, w którym przedsiębiorca może być zobowiązany składać dokumenty rozliczeniowe. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w trakcie miesiąca zobowiązuje do przekazania dokumentów rozliczeniowych z wykazanymi składkami ubezpieczeniowymi obliczanymi od obniżonej podstawy. Za okres pełnych miesięcy zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będący płatnikiem składek wyłącznie za siebie nie musi składać deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA).

Dobrowolne ubezpieczenie w okresie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i z własnej woli opłacać na nie składki (wyjątkiem są składki chorobowa i wypadkowa). Dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa bowiem po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl