Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2015 roku

Iwona Maczalska 11.09.2014 11:00 (aktualizacja: )

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2015 roku

2014-09-12

Od stycznia 2015 roku nastąpi podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Podwyżka ta wynika z prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2015 roku.
 

Oficjalnie nowe kwoty składek ZUS dla przedsiębiorców poznamy w grudniu. Nowe kwoty będą jednak obliczane na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2015 roku. Wynagrodzenie to zostało wskazane w projekcie budżetu na 2015 rok, który 3 września został przyjęty przez Rząd.

Składki ZUS 2015

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok ma wynieść 3959 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% wspomnianej kwoty a wiec 2375,40 zł. Szczegółowy wykaz składek ZUS jakie będą obowiązywały w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres699,56 zł757,76 zł*dane dostępne w styczniu58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł*dane dostępne w styczniu 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 45,85 zł*dane dostępne w styczniu 58,20 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

* dane dotyczące wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne będą dostępne w styczniu

35,63 zł -Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

UWAGA!! Kwoty obliczone zostały na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, wskazanej w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Zgodnie z procedurą ustalania minimalnej podstawy składek ubezpieczeniowych kwota ta powinna zostać ogłoszona w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" do końca 2014 roku. W związku z powyższym należy śledzić, czyprognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia nie ulegnie zmianie.

 

Składki ZUS dla nowych firm w 2015 roku

Wynagrodzenie minimalne stanowi podstawę do obliczania wysokości składek ZUS dla nowopowstałych firm, bowiem kwoty składek dla nowych firm kształtują się w zależności od kwoty 30% podstawy minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wzrośnie z 1680 zł do 1750 zł brutto. Wzrost ten jest równoznaczny, że wzrostem składek ZUS. Szczegółowy wykaz wysokości składek obowiązujących od stycznia 2015 roku przestawia poniższa tabela:

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące w 2015 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres154,61 zł167,47 złdane dostępne
w styczniu
12,86 zł
01-12.2015 01-12.2015 01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. 8% Chor. Wyp.*
525,00 złdane dostępne
w styczniu
525,00 zł 102,48 zł 42,00 zł 12,86 zł 10,13 złdane dostępne
w styczniu
12,86 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.: 1750,00 zł).

(dane dostępne w styczniu) - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

(dane dostępne w styczniu) - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

Pamiętajmy, że zarówno przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS jak i pozostali przedsiębiorcy w styczniu 2015 roku będą opłać składki należne za grudzień 2014 roku, więc jeszcze w starym niższym wymiarze. Natomiast wyższy ZUS przedsiębiorcy odczują dopiero na początku lutego, gdy będą płacili składki za styczeń 2015 roku.

Iwona Maczalska,
VAT.pl