Składki ZUS dla nowych firm za kwiecień 2012

Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj

W czwartek 10 maja mija termin zapłaty składek ZUS za kwiecień 2012 r. Trzeba pamiętać o wyższej składce wypadkowej za kwiecień. W jakiej wysokości składki na ubezpieczenie społeczne zapłacą nowe firmy, które korzystają z niższego ZUS?

Od 2005 roku osoby zakładające firmy mogą opłacać ulgowe składki składki ZUS, czyli składki naliczane od obniżonej podstawy wymiaru składek społecznych. Z tej dwuletniej ulgi ZUS skorzystają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności i
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Po spełnieniu tych warunków młodzi przedsiębiorcy opłacają składki ZUS społeczne obliczone od podstawy wymiaru stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2012 roku podstawa wymiaru wynosi 450,00 zł.

Składki ZUS za kwiecień 2012 roku dla młodego przedsiębiorcy korzystającego z ulgowego ZUS wynoszą:

  • 87,84 zł - emerytalne,
  • 36,00 zł - rentowe,
  • 11,03 zł - chorobowe,
  • 8,69 zł - wypadkowe - 1,93% od 1 kwietnia 2012 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w normalnej wysokości 254,55 zł miesięcznie, jak dla zwykłego przedsiębiorcy. 

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego
Składki społeczne 83..1 143,56 zł 132,53 zł
Składki zdrowotne 78..2 254,55 zł 254,55 zł

Katarzyna Sudaj

Uwaga: Składki na Fundusz Pracy dla nowych firm

Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (1500,00 zł w 2012 roku).