Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne 2018

Katarzyna Sudaj 17.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Rekordowa podwyżka składki zdrowotnej. W 2018 roku przedsiębiorca zapłaci o 23 zł więcej na ubezpieczenie zdrowotne. Po raz pierwszy już w lutym zapłacimy nową, wyższą składkę zdrowotną. 

17 stycznia br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł. To spora podwyżka w porównaniu do wynagrodzenia sprzed roku, dlatego podwyzka składki zdrowotnej jest tak wyraźna.

Kiedy poznamy wysokość składki zdrowotnej ZUS na 2019 rok?

Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

e-pity Płatnika

Pobierz program e-pity Płatnika do rozliczenia PIT-11, PIT-8C i PIT-4R za 2018 rok. Pamiętaj, że termin przesłania tych informacji do urzędu skarbowego mija już 31 stycznia 2019 roku!


Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2018 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2018 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 roku. Podstawa składki zdrowotnej w 2018 roku wyniesie więc 3554,93 zł.

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, więc kwota składki zdrowotnejobowiązującej za okres styczeń - grudzień 2018 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 319,94 zł. Oznacza to wzrost o 22,66 zł względem składki obowiązującej w 2017 roku.

>>> Ponad 1200 zł co miesiąc na składki ZUS w 2018 roku <<<

Odliczenie składki zdrowotnej 2018

Odliczeniu podlega 7,75 proc. z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne, czyli 275,51 zł miesięcznie.

HOTNiski ZUSZUS