Pobierz e-pity 2019

Senat przyjął 75% podatek od nieujawnionych dochodów

Iwona Maczalska 11.02.2015 10:00 (aktualizacja: )

Senat przyjął bez poprawek przepisy pozwalające na opodatkowanie ukrytych źródeł dochodu 75% stawką podatku. Przyjęte zmiany stanowią propozycję walki z podatnikami ukrywającymi niektóre swoje źródła przychodu.

Na posiedzeniu Senatu w dniu 7 lutego przyjęto rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę – Ordynacja podatkowa, która przywraca wcześniej obowiązujące przepisy dopuszczające opodatkowanie ukrytych dochodów 75% stawką podatku.

Nowelizacja stanowi wykonanie dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego - pierwszego z 18 lipca 2013 r. i drugi z 29 lipca 2014 r. Przyjęta ustawa za nieujawnione źródła uznaje:

  1. Przychody z ujawnionego przez podatnika źródła, ale w nieprawidłowej wysokości, oraz
  2. Przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika, nieustalonych przez organ skarbowy.

75% podatek od nieujawionych źródeł przychodu

Źródło: Thinkstock

 

Dochody ukryte bądź wykazane w niepełnej wysokości opodatkowanie
75% podatkiem

Przyjęta przez Senat ustawa dopuszcza opodatkowanie zryczałtowanym 75% podatkiem nadwyżki wydatków nad przychodami. Zdaniem Senatu ma obowiązywać reguła zgodnie z którą ,,w przypadku ustalenia źródła pochodzenia nieujawnionych przychodów i ich wysokości, przychody te podlegają opodatkowaniu właściwą stawką, inną niż stawka sankcyjna. Dopiero wówczas, gdy nie uda się tego ustalić, ma być stosowana stawka 75 proc.”

Źródło: senat.gov.pl
Opracowanie Iwona Maczalska, PIT.pl