Rzetelność kontrahenta VAT sprawdź w wyszukiwarce MF

Iwona Maczalska 16.01.2018 14:00 (aktualizacja: )

2018-01-17

Ministerstwo Finansów udostępniło wyszukiwarkę podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Ma ona umożliwić weryfikację i ocenę rzetelności aktualnych i potencjalnych klientów.


Źródło: Ministerstwo Finansów

W odpowiedzi na ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. 2017 poz. 2491), która weszła w życie 13 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów na swoim serwisie internetowym uruchomiło wyszukiwarkę podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Celem wprowadzenia nowego narzędzia jest ograniczenie wyłudzeń skarbowych i tym samym wyeliminowanie luki w podatku VAT. Co więcej dostęp do informacji publikowanych w wykazach zminimalizować ma ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT.

Wykaz podmiotów VAT na stronie Ministerstwa Finansów

Wyszukiwarkę podmiotów VAT znaleźć można na stronie mf.gov.pl w zakładce Krajowa Administracja Skarbowa. Zawiera ona wykazy:

  1. podmiotów niezarejestrowanych do rejestru VAT,
  2. podmiotów wykreślonych z rejestru VAT,
  3. podmiotów przywróconych do rejestru VAT.

Dokonując wyszukiwania podmiotu za pomocą numeru NIP lub fragmentu frazy można uzyskać m.in. informacje tj. nazwa firmy, imię i nazwisko osoby prowadzącej firmę, numer REGON, PESEL, adres siedziby, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W wynikach wyszukiwania znajdziemy również datę rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia, czy przywrócenia rejestracji w rejestrze VAT (wraz z podstawą prawną decyzji) oraz imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, imiona i nazwiska prokurentów, czy imię i nazwisko wspólnika.

W przypadku, gdy podmiot nie figuruje w wykazie, pojawi się komunikat: „W wykazie nie odszukano podmiotu według wskazanych kryteriów”.

Iwona Maczalska, PIT.pl