Rząd chce wyeliminować płatności gotówką

Iwona Maczalska 30.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

Najnowsze akty prawne nad którymi pracuje rząd wskazują na to, że już niedługo pieniądz elektroniczny całkowicie zastąpi gotówkę. Świadczy o tym nie tylko najnowszy projekt ustawy nakładający na przedsiębiorców obowiązek posiadania terminali do obsługi kart płatniczych, lecz także projekt ustawy o wypłacie wynagrodzeń w formie bezgotówkowej.

Rząd za eliminacją płatności gotówkowych

Rząd za eliminacją płatności gotówkowych / YAY foto

 

Obowiązek posiadania terminali płatniczych przez przedsiębiorców

Kilka dni temu pisaliśmy o projekcie ustawy dotyczącej rozwoju płatności elektronicznych autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Projekt ten zakłada nałożenie na przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania kas fiskalnych obowiązku stosowania terminali. Obowiązkowym ma być zapewnienie możliwości zapłaty poprzez co najmniej jedną formę płatności elektronicznej. Mowa m.in. o zapewnieniu możliwości dokonania płatności przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, płatność za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, bądź za pomocą Blika.

Jak przekonuje Ministerstwo Rozwoju wejście w życie ustawy nie ma na celu zmuszenie przedsiębiorców do dokonywania płatności bezgotówkowych. Ma służyć jedynie redukcji czasu spędzonego przy rozliczaniu gotówki, oraz zwiększenia liczby klientów.

Wynagrodzenia pracownicze przelewem na konto

Zmiany dotknąć mają nie tylko samych przedsiębiorców. Rząd zmierza również do zmniejszenia skali wypłat pracowniczych wręczanych bezpośrednio ,,do ręki pracownika”. Świadczą o tym zapisy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, nad którym trwają aktualnie prace w Sejmie.

Projekt ustawy zawiera zapis o domyślnym wysyłaniu wynagrodzenia na konto – a nie płatności w gotówce, jak ma to aktualnie miejsce. Choć wypłata wynagrodzenia na konto nie będzie obowiązkiem, to jednak na pracowniku ciążyć będzie obowiązek złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia ,,do rąk własnych”. W przeciwnym wypadku wypłata wynagrodzenia na konto stanie się nieunikniona.

Iwona Maczalska, PIT.pl