Nowa pomoc dla firm. Trwa nabór wniosków w ramach tzw. Polityki Nowej Szansy

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Rozwoju w ramach Polityki Nowej Szansy przygotowało program pomocowy dla przedsiębiorców.  Jak wskazuje Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz „pomoc będzie mogła być udzielana zarówno przedsiębiorcom, których trudności nie są związane z epidemią, jak i tym, którzy dotknięci skutkami COVID-19 skorzystali z tarczy antykryzysowej, ale nadal potrzebują wsparcia”.

Polityka Nowej Szansy została przewidziana w ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie.

Polityka Nowej Szansy

Źródło: shutterstock

Dla kogo pomoc?

Polityka Nowej Szansy to program który Ministerstwo Rozwoju adresuje do przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, również spowodowanej przez epidemię Covid-19, a które mają potencjał dalszego rozwoju.

O wsparcie będą mogli wnioskować przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ze wszystkich segmentów. Zarówno mikro, małe, średnie jak i duże firmy.  Z programu wsparcia będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, bądź tacy, którzy są już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego albo ci, którzy stanęli wobec groźby likwidacji.

Środki pochodzące z programu można łączyć z otrzymanym wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do końca 2020 r. pula środków ma zostać zasilona 600 mln złotych.

Trzy formy wsparcia

Ministerstwo Rozwoju przygotowało trzy rodzaje pomocy, na które składają się:

  1. pomoc na ratowanie,
  2. tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy,
  3. pomoc na restrukturyzację.

Pomoc na ratowanie

Pomoc na ratowanie to krótkookresowe pożyczki. Kwota udzielanej pożyczki będzie zależała od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki mają być udzielane na 6 miesięcy. W sytuacji kiedy ta forma pomocy okaże się dla przedsiębiorcy z sektora MŚP niewystarczająca będzie on mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć okres spłaty do 18 miesięcy.

Natomiast duży przedsiębiorca będzie mógł  również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki za pomocą kolejnego instrumentu Polityki Nowej Szansy – tj. pomocy na restrukturyzację.

Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Polityka Nowej Szansy przewiduje też tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Pomoc restrukturyzacyjna

Ostatni dostępny instrument – tzw. pomoc na restrukturyzację – jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Jak złożyć wniosek, gdzie go znaleźć?

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  1. osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

Wzór wniosków oraz wykaz dokumentacji znajduje się na stronie:

www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

Na wsparcie w ramach Polityki Nowej Szansy przez 10 lat trafiać będzie z budżetu państwa 120 mln złotych. Dodatkowo pula ta ma zostać do końca 2020 r. zasilona kwotą 600 mln złotych.