Rozpoczęły się konsultacje w zakresie cen transferowych dotyczące należytej staranności

Redakcja PIT.pl

5 marca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie dokumentu „Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT

Czego dotyczy projekt?

Jak informuje MF projekt objaśnień dotyczy przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. i które stanowią element zwalczania tzw. rajów podatkowych.

Konsultacje w sprawie cen transferowych

Źródło:shutterstock

Objaśniane przepisy mają chronić podmioty niepodejmujące transferu zysków do tzw. rajów podatkowych w zachowaniu ich konkurencyjności wobec przedsiębiorców, którzy wykorzystują „kraje o korzystnym systemie podatkowym” do unikania płacenia podatków w Polsce i zyskania przewagi konkurencyjnej.

Projekt objaśnień ma na celu ułatwienie podatnikom realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych.

Projekt objaśnia instytucję domniemania i wskazuje na standard należytej staranności, o których mowa w ww. przepisach.

Konsultacje podatkowe potrwają do 20 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji: Konsultacje podatkowe: domniemanie oraz należyta staranność w cenach transferowych