Rozliczenie podatku w Norwegii za 2015 rok

21.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Osoby pracujące w 2015 roku w Norwegii powinny do 30 kwietnia 2016 roku złożyć swoje rozliczenie podatkowe w norweskim urzędzie skarbowym. Norweskie prawo podatkowe daje Polakom możliwość skorzystania z licznych odliczeń podatkowych, dzięki którym można uzyskać nawet 80 000 koron zwrotu.

Rozliczenie podatku w Norwegii za 2015 rok

Źródło: FORUM

Warto poświęcić czas na zorientowanie się w przysługujących ulgach i odliczeniach podatkowych. Tym bardziej, że lista zaświadczeń potrzebnych do udokumentowania ulg nie jest długa. To zwykle podstawowe dokumenty, które łatwo i szybko można zgromadzić.

Sezon podatkowy w Norwegii rozpoczyna się w marcu. W tym roku Skatteetaten, czyli norweski urząd skarbowy, zacznie rozsyłać wstępne rozliczenia podatkowe (selvangivelse) 31 marca 2016 roku. Od tego czasu podatnicy mają tylko miesiąc na złożenie swojego rozliczenia podatkowego.

Korzyści z rozliczenia się z norweskim urzędem

Najpopularniejszym i zarazem najkorzystniejszym statusem podatkowym jest tzw. pendler. Z ulg w tej opcji mogą skorzystać osoby, które pracowały w Norwegii, pokrywały samodzielnie koszty swojego wyżywienia i zakwaterowania oraz podróżowały do rodziny w Polsce. Takich przypadków wśród naszych rodaków w Norwegii jest najwięcej. Wystarczą trzy podróże do rodziny w Polsce w ciągu roku i można starać się o wysokie odpisy z tytułu kosztów podróży do kraju oraz wymienionych wyżej kosztów pobytu. Oprócz tego można odliczyć także dojazdy do pracy oraz odsetki od kredytu, również tego udzielonego w Polsce. To już sporo, bo wymienione ulgi mogą przynieść kilkadziesiąt tysięcy koron zwrotu podatkowego. Na tym nie koniec. Rozliczenie w drugiej klasie podatkowej daje dodatkowe ulgi z tytułu niskich zarobków współmałżonka. Wystarczy, że nasz współmałżonek w 2015 roku nie przekroczył 44 751 nok dochodu (ok. 20 912 zł) i można liczyć na dodatkowe pieniądze. W tym przypadku trzeba udokumentować dochód współmałżonka zaświadczeniem z urzędu skarbowego, do tego należy przedłożyć poświadczenie wspólnego adresu zameldowania i akt małżeństwa, ale warto zdobyć te dokumenty, żeby odzyskać kolejną kwotę z zapłaconego podatku. Z tej opcji można skorzystać zarówno wtedy, gdy jedno ze współmałżonków pracuje w Norwegii, a drugie jest w Polsce lub w przypadku, kiedy obydwoje mieszkają w Norwegii.

Kolejne ulgi przygotowane są dla osób, które pracują w Norwegii od niedawna. Dotyczy to pracowników, dla których rok 2015 był pierwszym lub drugim rokiem pracy w kraju fiordów. Do szczególnej grupy podatników można również zaliczyć rybaków i marynarzy, których w tej części Europy nie brakuje. Ze względu na wykonywanie pracy na morzu mogą oni liczyć na dodatkowe odpisy. W przypadków rybaków i myśliwych odliczyć można nawet kwotę 150 000 nok. Marynarze również mogą odliczyć sporą kwotę oraz dodatkowo mają możliwość skorzystania z ulgi 10% bez względu na to, jak długo pracują w Norwegii.

Ważne daty, które warto pamiętać

Warto zapoznać się z najważniejszymi datami związanymi z rozliczeniami podatkowymi w Norwegii. Dzięki temu podatnik nie przeoczy żadnego terminu, który może zamknąć mu drogę na odzyskanie zwrotu podatku.

31 marca 2016 roku

Z końcem marca Skatteetaten wysyła wstępne rozliczenia podatkowe ­- selvangivelse. Dokument ten zawiera informacje o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu, przyznanych ulgach, posiadanym majątku i ewentualnym zadłużeniu. Selvangivelse sporządzane jest na bazie danych przesyłanych do systemu urzędu skarbowego przez pracodawców w 2015 roku. Wstępne rozliczenie podatkowe urząd przesyła w formie elektronicznej lub papierowej – w zależności od tego, czy podatnik posiada konto w internetowym systemie Altinn czy też nie.

30 kwietnia 2016 roku

Termin na złożenie norweskiego rozliczenia podatkowego za 2015 rok dla wszystkich pracowników. Posiadacze elektronicznego konta w systemie Altinn mogą do 30 kwietnia 2016 roku przedłużyć termin złożenie zeznania, wówczas mają czas na złożenie deklaracji do 31 maja 2016 roku. Operację tę należy przeprowadzić na swoim koncie we wspomnianym systemie. 30 kwietnia to bezwzględny termin dla rozliczeń w formie papierowej. Po tym czasie można się rozliczyć tylko elektronicznie.

15 maja 2016 roku

Do połowy maja można zmienić numer konta bankowego, na które ma zostać dokonany przelew zwrotu nadpłaconego podatku. Wszelkie zmiany po tym terminie okażą się nieskuteczne i pieniądze trafią na wcześniej zarejestrowane konto, co może przysporzyć problemów w odzyskaniu należnych podatnikowi pieniędzy.

31 maja 2016 roku

Ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego za 2015 rok. Data ta dotyczy wszystkich, którzy wcześniej postarali się o wydłużenie terminu na rozliczenie, czyli do 30 kwietnia 2016 roku złożyli wniosek o przedłużenie w systemie Altinn.

22 czerwca 2016 roku

Norweski urząd skarbowy publikuje ostatecznie wyniki rozliczeń podatkowych (skatteoppgjør) w trzech turach. Pierwsza przypada na 22 czerwca, kolejna na sierpień i ostatnia na październik. Jeśli zatem podatnik w czerwcu nie otrzymał wyniku swojego rozliczenia, musi uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać go w jednej z dwóch kolejnych tur. Podobnie jak wstępne rozliczenia podatkowe, wynik rozliczenia wysyłany jest elektronicznie bądź papierowo, zależnie od formy złożenia zeznania.

12 października 2016 roku

Ostatnia tura publikacji wyników przypada na październik. Wynik rozliczenia podatkowego jest potwierdzeniem, że przyznane zostały ulgi, o które wnioskowano. Jednocześnie jest podstawą do ewentualnych korekt podatkowych, dlatego jeśli do końca października do podatnika nie dotrze wynik rozliczenia, należy się o niego upomnieć w urzędzie.

Korekta podatkowa za poprzednie lata

Wiele osób dowiaduje się z opóźnieniem o tym, że w poprzednich latach przysługiwały im konkretne ulgi podatkowe. Nic straconego, można odwołać się od wyników rozliczeń podatkowych za poprzednie lata. Norweskie prawo reguluje tę kwestię. Korektę podatkową należy złożyć w terminie 6 tygodni od opublikowania przez urząd skarbowy wyniku rozliczenia. Wówczas Skatteeten ma obowiązek odpowiedzieć na nasze zgłoszenie w ciągu trzech miesięcy. Zgodnie z przepisami dozwolone jest również składanie korekt podatkowych do rozliczeń z ostatnich 10 lat. Urząd ma jednak prawo odmówić przyjęcia korekty podatkowej ze względu na długi czas, jaki upłynął od wydania wyniku rozliczenia. W praktyce jednak zwykle przyjmowane są odwołania za ostanie dwa, trzy lata podatkowe. Warto próbować, gdyż jeśli podatnikowi należały się ulgi i urząd przyjmie jego korektę, to otrzyma on całą kwotę zwrotu, jaka mu się należała.

Wszystkie kwoty i daty zamieszczone w tekście dotyczą rozliczenia podatkowego za 2015 rok.

Monika Kiszelewska
Doradca podatkowy MultiNOR                                           
info@multinor.no

www.multinor.no