Rok 2021 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i plany na 2022 rok

Redakcja PIT.pl

Realizacja tarczy antykryzysowej, wypłata czternastych emerytur i dodatkowego zasiłku opiekuńczego, realizacja programu „Dobry Start”, a także dalszy rozwój Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – to najważniejsze zadania realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku. To jednak nie wszystko. Przed ZUS stoją kolejne zadania na 2022 rok.

„Mamy za sobą kolejny trudny rok w warunkach epidemii koronawirusa. Bardzo istotny jest fakt, że w tym czasie emerytury i renty oraz inne świadczenia były wypłacane terminowo. Na koniec 2021 roku sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozostała stabilna i nie ma żadnych obaw o dalsze wypłaty świadczeń” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Co również ważne, cały czas rozwijamy Platformę Usług Elektronicznych, z której korzysta już ponad 9 milionów osób, a jej popularność cały czas rośnie” – wskazuje profesor.

Zwróciła uwagę, że ZUS realizuje Tarczę antykryzysową. „Przedsiębiorcy z określonych branż mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek. Pojawiła się też możliwość otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż. Kolejna forma wsparcia to ulgi w opłacaniu składek” - podkreśliła.

Zadania ZUS na 2022 rok

Źródło: shutterstock

 

Szefowa ZUS wspomniała również, że w mijającym roku ZUS zrealizował dodatkowe zadania takie jak program „Dobry Start” 300 plus oraz czternasta emerytura.

„Od 1 lipca do 30 listopada br. można było składać wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start. Świadczenie to przysługuje raz w roku, bez względu na dochód rodziny, na ucznia w wieku do 20 lat lub 24 lat – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami” – zaznaczyła prof. Uścińska.

„ZUS wypłacił ponad 1,3 mld zł na ponad 4,4 mln uczniów. Weryfikacja wniosków oraz wypłata świadczenia odbyła się niemal całkowicie automatycznie” - dodała.

Prezes ZUS zwróciła uwagę, że w listopadzie br. ZUS wypłacił czternastą emeryturę. „Otrzymało ją blisko 8 milionów emerytów i rencistów, w tym ponad 6,3 miliona osób – w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto. Łącznie do emerytów i rencistów z ZUS trafiło z tego tytułu prawie 9 mld zł” - wyliczała.

„Tak zwana czternastka, podobnie jak trzynastka, została wypłacona z urzędu, czyli bez potrzeby składania jakiegokolwiek wniosku. Pełną kwotę otrzymały osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali świadczeniobiorcy otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – dodała profesor.

» Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r. Kto z niego skorzysta? (projekt)

Jak podkreśliła, w grudniu ZUS wznowił wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom i opiekunom w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci poniżej 8 lat lub dzieci starszych z orzeczoną niepełnosprawnością.

„Przed ZUS kolejne zadania i wyzwania, jak choćby obsługa świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” oraz wypłata rodzinnego kapitału opiekuńczego” – zapowiedziała profesor.

» Świadczenie 500+ w 2022 roku. Jakie zmiany od przyszłego roku?

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia wychowawcze i je wypłacał. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Co ważne, wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Podobnie będzie z wnioskami na nowy okres świadczeniowy, czyli od czerwca 2022 r., których nabór ruszy 1 lutego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to kolejne świadczenie wspierające rodzinę i wychowywanie dzieci, którym zajmie się ZUS już od nowego roku. Kapitał będzie przysługiwał na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest ważną instytucją publiczną, która służy obywatelom nie tylko wypłacając emerytury, renty czy zasiłki, czy realizując kryzysowe wsparcie w okresie epidemii, ale także budując nowoczesne centrum świadczeń na rzecz rodziny.

Źródło: ZUS.pl

ZUSPodatki 2022Tarcza finansowa PFR