Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r. Kto z niego skorzysta? (projekt)

Ewelina Czechowicz

Jak wynika z opublikowanego we wtorek projektu rozporządzenia, rząd planuje przyznanie 21 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres od 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.  dla niektórych rodziców, których dzieci będą uczyć się zdalnie. Przepisy mają zostać wydane jeszcze w grudniu. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci od 20 grudnia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest szczególnym świadczeniem przyznawanym z powodu COVID-19, i przysługuje rodzicom/opiekunom tak by mogli sprawować osobistą opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnością w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek opiekuńczych. Obecnie jak poinformował redakcję PIT.pl Wydział Prasowy, Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej resort pracuje nad przepisami umożliwiającymi przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres nauki zdalnej w okresie od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma zostać przywrócony w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

dodatkowy zasiłek opiekuńczy wraca od 20.12.2021

Źródło: shutterstock

Nauka zdalna a dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych: „W związku z planowanym w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich, obecnie na mocy projektowanego rozporządzenia proponuje się przyznać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w dniach w jakich ww. placówki będą funkcjonowały w trybie nauki zdalnej. W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. (na okres 21 dni)”. - brzmi uzasadnienie projektu

Zasiłek opiekuńczy od 1 września 2021 roku - PIT.pl

Nauka zdalna od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 r. 

Od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie wprowadzona nauka zdalna.  Z opublikowanego we wtorek rozporządzenia wynika, że dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować.

Ograniczenie pracy stacjonarnej nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

2 dni opieki nad dzieckiem w 2021 r. - PIT.pl

Uprawnieni do dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają mieć prawo skorzystać rodzice:

- dzieci do lat 8

- ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

– ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Wymiar dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, który mógłby zapewnić dziecku opiekę. 

 

 

 

 

ZUSKoronawirus w Polsce