Rodzina 500+ przez PUE ZUS - nowy okres świadczeniowy

31.07.2017 10:00 (aktualizacja: )

Aby korzystać ze świadczenia wychowawczego z programu ,,Rodzina 500+’’ trzeba co roku składać wniosek na nowy okres świadczeniowy. Na okres październik 2017 – wrzesień 2018 składanie wniosków będzie możliwe od 1 sierpnia. Wnioski będzie można złożyć również za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Rodzina 500+ przez PUE ZUS – nowy okres świadczeniowy
Źródło: YAY foto

Udostępniony na PUE ZUS wniosek będzie umożliwiał wnioskowanie na dwa okresy świadczeniowe:

  • dotychczasowy, który kończy się 30 września br. – dla osób, które chcą jeszcze otrzymać świadczenie za bieżący okres,
  • nowy, który obowiązuje od października 2017 do końca września 2018 r. – dla osób, które chcą otrzymywać świadczenie w kolejnym okresie.

<< Aktualne kwoty zasiłków i dodatków >>

Wniosek będzie miał formę intuicyjnego kreatora, który ułatwi jego wypełnienie i wysyłkę do urzędu, który zajmie się obsługą sprawy.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony:

  • do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października,
  • we wrześniu ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada,
  • w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka.

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł., świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Więcej informacji na temat programu ,,Rodzina 500+’’ w ZUS już wkrótce na http://www.zus.pl/program-rodzina-500.

Jeśli nie masz konta na PUE ZUS – sprawdź jak je założyć.

Źródło: ZUS.pl