Wskaźniki

 

Pomoc eksperta

ZUS

Zasiłki i dodatki do zasiłków

Kwoty zasiłków obowiązujące od 1 listopada 2014 roku
 

Uwaga: od 1 września 2006r. przy zasiłku rodzinnym uwzględnia się wiek dziecka, a nie jak dotychczas liczbę dzieci.

  Zmienna Obowiązuje od
Waloryzacja zasiłku chorobowego

107,2 %
(zmienna)

III kw. 2015 r.
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 77,00 zł od 01.11.2014r.
do 31.10.2015r.
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 106,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł
Limit dochodu 574,00 zł
Limit dochodu – niepełnospr. 664,00 zł
Dodatki do z.rodz. Urodzenie dziecka 1000,00zł
Dziecko niepełnospr. do 5 lat 60,00 zł
Dziecko niepełnospr. starsze 80,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
Szkoła zamiejsc. – zamieszk. 90,00 zł
Szkoła zamiejsc. – dojazd 50,00 zł
Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r. 80,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2008
Zasiłek pogrzebowy 4000 zł 01.03.2011
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000zł 01.01.2006

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959)

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
    (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 559),
  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
    oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1548),
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
    (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm).

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj