Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Roczne zeznanie PIT przez Internet

20.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Ciebie miejsca.

 
Źródło: YAY foto

W formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39, PIT-16a, PIT-19a za 2016 r. oraz wniosek PIT-16.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych i wniosku PIT-16 musisz posiadać dostęp do Internetu i przygotować dane takie jak:

 • PESEL,
 • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług/podlegasz zarejestrowaniu jako podatnik tego podatku, lub jesteś płatnikiem podatków, lub jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne/ zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2015 r.
 • Zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.


Uwaga!

Od 2012 r. jeśli jesteś osobą fizyczną, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (lub nie podlega zarejestrowaniu jako podatnik tego podatku),
 • nie jest płatnikiem podatków,
 • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika

to dla celów podatkowych posługujesz się identyfikatorem podatkowym PESEL.

W przypadku spełnienia co najmniej jednego z wyżej wymienionych warunków jako identyfikator podatkowy podajesz swój numer NIP.

Dalej wystarczy 5 kroków:

 • wejdź na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), pobierz i zainstaluj z sekcji Do pobrania aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
 • wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), sekcja Formularze, a następnie wypełnij,
 • podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2015 r., wyślij dokument,
 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Uwaga!

Zeznania PIT-36 i PIT-37 możesz wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.


Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Możliwe jest również złożenie przez Internet zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem (bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa — UPL-1).


Składanie korekty deklaracji

 • Dodatkowo, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz złożyć korektę deklaracji:

  za 2009 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
 • za 2010 r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A posługując się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • za 2011 r., 2012 r., 2013 r. 2014 r., 2015r., 2016r.,: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A posługując się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP), albo numeru PESEL (patrz uwagi powyżej).

Uwaga!

W formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie mogą być składane deklaracje autoryzowane przez pełnomocnika.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań "krok po kroku” zamieszczonej na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje).

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

W 2016 roku zaufało nam prawie 9 milionów podatników. W tym roku i Ty możesz złożyć zeznanie drogą elektroniczną.

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 • łatwość wypełnienia,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 • szybszy zwrot nadpłaty,
 • ochrona środowiska,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Źródło: sip.mf.gov.pl