Pobierz e-pity 2019

RM: 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku

Iwona Maczalska 10.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

11.06 RM: 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015. Jednym z założeń jest ukształtowanie minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku na poziomie 1750 zł brutto.

Na wczorajszym posiedzeniu Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015, a także przedstawił propozycję podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1750 zł brutto w 2015 roku.

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

Podwyżka ta oznacza wzrost wynagrodzenia minimalnego pracownika w 2015 roku o kwotę 70 zł brutto, co daje nie całe 50 zł więcej ,,na rękę” dla pracownika.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Rada Ministrów ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 czerwca każdego roku przedstawić Komisji Trójstronnej oficjalną propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia. Przy czym jeżeli komisja Trójstrona nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku następnym w terminie do 15 lipca wówczas Rada Ministrów zobowiązana jest ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia do dnia 15 września każdego roku.

Iwona Maczalska,
VAT.pl