Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Resort finansów planuje duże zmiany w Ordynacji podatkowej

Ewelina Czechowicz

Artur Soboń w informacji przekazanej PAP wskazuje, że resort finansów planuje największą od lat nowelizację Ordynacji podatkowej. Jakie zmiany są planowane? I co może się zmienić? - wyjaśniamy

Jak powiedział PAP wiceminister finansów Artur Soboń, w resorcie finansów trwają prace nad dużą nowelizacją Ordynacji podatkowej.

Wiceminister Soboń wskazał, że „Procedowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian w Ordynacji podatkowej jest największą od lat nowelizacją tej ustawy. Zawiera szereg rozwiązań służących uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości”

Zmiany dla podatników i przedsiębiorców

Według przekazanych informacji w resorcie finansó trwają prace nad zmianami w Ordynacji podatkowej, które mają objąć zarówno podatników, jak i przesiębiorców. 

 „Traktujemy ten projekt priorytetowo. Chcielibyśmy, aby nowelizacja dokonała się możliwie szybko” – wskazuje wiceminister Soboń. 

Decyzje w postępowaniu uproszczonym w terminie 14 dni

Jak wskazuje Artur Soboń „Prostsze sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, co pozwoli na uzyskanie decyzji już w 14 dni. Kolejne rozwiązanie umożliwi umorzenie podatku przed terminem jego płatności. Aktualnie podatnik musi czekać z wnioskiem o umorzenie do czasu powstania zaległości podatkowej, co jest uciążliwe"

Resort finansów planuje duże zmiany w Ordynacji podatkowej

Źródło: Shutterstock

Zapłata 5000 zł podatku przez osobę spoza najbliższej rodziny

W ramach nowelizacji Ordynacji ma się pojawić możliwość zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł. Aktualnie limit wynosi 1 tys. zł.

Wiceminister wyjaśnia „Stworzy to szersze możliwości dla dokonywania zapłaty podatków bez konieczności angażowania do tej czynności podatnika” – stwierdził Artur Soboń. – „Proponujemy także istotną zmianę dot. nadpłat - podatnik nie będzie już musiał składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji. Obecnie, wraz z korektą deklaracji podatnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika z korekty deklaracji, ułatwi i uprości uzyskanie przez podatnika nadpłaty”

Łatwiejsza korekta deklaracji PIT

Wiceminister Soboń zapowiada zmiany w zakresie składania korekt PIT. Jak wyjaśnia: „Przewidujemy uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających. Zrezygnujemy z konieczności doręczania podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej przez organ podatkowy deklaracji. Zachowany zostanie jedynie obowiązek doręczenia informacji o zmianach wynikających z korekty, zawierającej pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu” 

Naczelnik US bez prawa do kontroli podatkowej

Projektowane zmiany mają na celu również m.in. zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających. "Odejście od kontroli podatkowych prowadzanych przez naczelników urzędów skarbowych wiąże się ze wzmocnieniem i usprawnieniem czynności sprawdzających” – powiedział wiceminister finansów.

Według wyjaśnień wiceministra Sobonia resort finansów na bieżąco analizuje potrzeby dokonywania zmian legislacyjnych. Nowe regulacje mają na celu uproszczenie procesów rozliczeń podatkowych po stronie podatników.

 

 

Podatki 2023