Remanent, amortyzacja i przychody wyłączone z oskładkowania. Kolejne zmiany w Polskim Ładzie

W marcu 2022 r. przedsiębiorcy będą po raz pierwszy płacić składkę zdrowotną, tak jak wszyscy inni - pracownicy, emeryci, zleceniobiorcy - od dochodu. Wszystko to za sprawą Polskiego Ładu. To jednak nie koniec zmian. Wczoraj Sejm przyjąl kolejne modyfikacje w tym zakresie. 

Wychodząc naprzeciw postulatom biznesu, księgowych i biur rachunkowych w sprawie zbliżenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej do dochodu podatkowego, resort finansów wprowadził zmiany w tym zakresie. Zmiany dotyczą też sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r.

» Kolejne zmiany w Polskim Ładzie - projekt Ustawy MF już gotowy

Sejm przyjął dziś 9 lutego br. zmiany do Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które dotyczą dochodu przedsiębiorców ustalanego dla celów składki zdrowotnej. Dochód będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT. Zmiany te realizują postulaty przedsiębiorców zgłaszane do podatkowego Polskiego Ładu  <– mówi wiceminister finansów Artur Soboń.

Kolejne zmiany w Polskim Ładzie

Źródło: shutterstock

Remanent i przychody wyłączone z oskładkowania

Korzystne zmiany polegają na wyłączeniu z przychodów uwzględnianych przy obliczaniu składki zdrowotnej większości przychodów wolnych od podatku dochodowego w szerokim rozumieniu, czyli niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku. Zmiana pozwala na obliczenie dochodu na potrzeby składki zdrowotnej w sposób zbliżony do dochodu obliczanego dla celów podatku PIT, w tym z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych.

Różnice remanentowe będą również uwzględniane przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent w trakcie roku. To pozwoli na uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na 1 stycznia 2022 r., czyli takiego, w którym uwzględniono między innymi towary zakupione w 2021 r. Co istotne, w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego.

Amortyzacja

Zmiany dotyczą też sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r. Chcemy ułatwić przedsiębiorcom wejście w nowy sposób obliczania składki zdrowotnej - dodaje wiceminister finansów Artur Soboń.

Źródło: MF

Składka zdrowotnaPolski ŁadKsięgowośćPodatek PIT