Rekompensata za wysokie ceny energii. Wnioski o wypłatę świadczenia tylko do 31 października

Iwona Maczalska

Osoby, które chciałyby skorzystać ze świadczenia mającego rekompensować wysokie ceny energii, muszą się śpieszyć. Wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego w kwocie nawet do 1.500 zł, przyjmowane będą w gminach wyłącznie do 31 października.

» Dodatki w kryzysie energetycznym

Jednym z elementów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej jest możliwość ubiegania się o wypłatę świadczenia osłonowego. Dodatek ten ma niwelować rosnące ceny energii. Aby go uzyskać należy złożyć specjalny wniosek w swojej gminie. Na to jednak nie zostało zbyt dużo czasu. Wnioski będą bowiem przyjmowane wyłącznie do poniedziałku.

Dodatek osłonowy - konieczny wniosek

Świadczenie pieniężne zwane dodatkiem osłonowym nie jest wypłacane automatycznie przez gminy. Aby go uzyskać należy go wypełnić i złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek ten może być jednak złożony również w formie elektronicznej. Instrukcja postępowania przedstawiona jest w poniższym wideoporadniku:

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jaka wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość wypłacanego przez gminy dodatku uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Wynosi on aktualnie:

  1. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego - 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  2. W przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego - 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  3. W przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego - 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  4. W przypadku gospodarstwa o licznie osób 6 i więcej - 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Dodatek osłonowy – śpiesz się z wnioskiem

Osoby, którym zależy na skorzystanie z dodatku powinny się śpieszyć. W myśl aktualnych przepisów prawa gminy przyjmować będą wnioski wyłącznie do dnia 31 października 2022 roku.