Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dlaczego księgowi chcą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

Redakcja PIT.pl

Certyfikacja zawodu księgowego to temat, który budzi emocje wśród księgowych. Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje społeczne, aby sprawdzić zapotrzebowanie branży. Wśród propozycji, jakimi są pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt, najwięcej głosów opowiedziało się za wprowadzeniem obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlaczego?

» Regulacja zawodu księgowego - branża zabiera głos

Stoimy na stanowisku, że każdy nabywca usług księgowych powinien mieć dostęp do tych obiektywnie charakteryzujących się wysoką jakością, rzetelnością oraz odpowiednim stopniem profesjonalizmu zawodowego. Aby to osiągnąć, w naszej ocenie konieczne jest wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na uznanie, że dana osoba dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania zawodu księgowego.

Naszym zdaniem mechanizmem takim będzie wprowadzenie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przez co rozumiemy obligatoryjne, okresowe odbycie dwóch rodzajów szkoleń: (i) uaktualniających wiedzę oraz (ii) utrwalających wiedzę, przede wszystkim z zakresu podatków i rachunkowości.

» Czy biura rachunkowe chcą przywrócenia licencji zawodu księgowego? [badanie OSCBR]

Jednocześnie mając na uwadze poruszony aspekt „kolizji” pomiędzy zawodami doradcy podatkowego oraz księgowego, wskazujemy na potrzebę podjęcia próby wyraźnego rozróżnienia prawa księgowych do informowania klientów o określonych skutkach prawnych i podatkowych ich działań od opiniowania takich działań. Granica pomiędzy przekazaniem informacji a udzieleniem porady, rekomendacji, wskazówek czy wytycznych w pewnych aspektach może się bowiem okazać niezwykle cienka.

Certyfikacja zawodu księgowego

Źródło: shutterstock

Wyjaśniając powyższe uważamy za zasadne doprecyzowanie możliwych do świadczenia przez księgowych usług związanych z możliwością udzielania porad w mniej skomplikowanych sprawach podatkowych oraz dotyczących informowania swych klientów o treści przepisów, ich skutkach i wpływie na określone rozliczenia podatkowe oraz prowadzone księgi rachunkowe lub ewidencje podatkowe (Księga Przychodów i Rozchodów).

Całość zaprezentowanych powyżej rozwiązań w naszej ocenie przyczyni się do zwiększenia jakości usług księgowych oraz w dalszej perspektywie przełoży się na zapewnienie bezpieczeństwa współpracy pomiędzy osobą wykonującą zawód księgowego a nabywcą usług księgowych.

Prezentowane stanowisko jest wyrazem uznania poglądów i zapatrywań środowiska, na podstawie badania opinii dotyczącej licencjonowania zawodu księgowego wśród osób związanych z branżą księgową, we współpracy z Kancelarią LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz / Akademia LTCA. My również przychylamy się do opinii wyrażonych przez liczną grupę naszych respondentów. Rozumiemy, że odpowiednią wiedzę i umiejętności podnoszące jakość świadczonych usług i profesjonalizm w działaniu można nabyć we własnym zakresie uczestnicząc w szkoleniach. Jednocześnie uważamy, że warto rozważyć, aby nabywca usług księgowych miał narzędzia służące weryfikacji zdobytej przez usługodawcę (osobę wykonująca zawód księgowego) wiedzy. W tym zakresie za wskazane uznajemy, aby fakt odbycia wymaganych szkoleń mógł być dokumentowany stosownymi certyfikatami, które wydawałby podmiot organizujący szkolenie, wyłącznie po odbyciu szkolenia i odnotowaniu obecności danego uczestnika.

To bardzo ważne, ponieważ Ministerstwo Finansów ma świadomość, że wprowadzenie ewentualnych zmian dotyczących zawodu księgowego może wpłynąć na decyzje zawodowe wielu osób, a także ma znaczenie dla tych zawodowo świadczących usługi księgowe, jak i dla podmiotów korzystających z tych usług, dlatego też chce pozyskać z rynku informacje, które pozwolą wytyczyć kierunek dalszych działań.

 

Autorką komentarza jest Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzająca Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

 

***

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) to największa sieć biur rachunkowych w Polsce, której celem jest wspieranie Klientów w prowadzeniu biznesu poprzez dostarczanie inteligentnej technologii i najwyższej jakości usług księgowych. Sieć prowadzi działania edukacyjne dzieląc się stale poszerzaną wiedzą na temat biznesu księgowego, zarządzania, nowoczesnych rozwiązań technologicznych, e-faktur oraz rozwoju osobistego. OSCBR zrzesza już ponad 2000 biur w całym kraju, w tym ponad 900 jest już certyfikowanych. W 2021 roku sieć zainicjowała program Ogólnopolskich Cyfrowych Rewolucji Księgowych.

Więcej informacji o OSCBR można znaleźć na stronie https://www.oscbr.pl/

Księgowość