Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przełomowy wyrok NSA w sprawie korekty podstawy opodatkowania akcyzą WNT

Redakcja PIT.pl

Praktyka Postępowań Podatkowych uzyskuje przełomowy wyrok NSA w sprawie korekty podstawy opodatkowania akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Prawnicy z Praktyki Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego warszawskiego biura kancelarii Dentons z sukcesem reprezentowali Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w licznych sprawach dotyczących opodatkowania akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) samochodów osobowych. Oba sądy w sprawach dotyczących różnych okresów, choć w zbliżonych stanach faktycznych, zgodziły się z argumentacją Dentons, zgodnie z którą podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Nasz klient, Porsche Inter Auto Polska, regularnie dokonuje WNT samochodów osobowych, od których płaci w Polsce należną akcyzę. Jednocześnie, w przypadku spełnienia w ciągu roku określonych celów sprzedażowych, otrzymuje rabat na nabyte samochody, co skutkuje wystawieniem faktur korygujących ich pierwotną cenę sprzedaży in minus. Spór z organem podatkowym, w którym Dentons reprezentował klienta, dotyczył ustalenia, czy otrzymany rabat potransakcyjny powinien mieć wpływ na podstawę opodatkowania akcyzą WNT samochodów osobowych.

Od 2015 roku orzecznictwo sądów podtrzymywało negatywne stanowisko urzędów skarbowych

Organy podatkowe od lat utrzymywały jednolitą, negatywną dla podatników linię orzeczniczą, zgodnie z którą podatnik nie może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i odzyskać nadpłaconej akcyzy, nawet w przypadku, gdy nabywcy został udzielony rabat posprzedażowy, w wyniku którego zmieniła się cena sprzedaży. Taką wykładnię akceptowały sądy administracyjne, które od 2015 roku jednogłośnie podtrzymywały decyzje organów podatkowych.

Prawnicy z Praktyki Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons nie zgadzali się z powyższym podejściem i wykładnią prezentowaną w orzecznictwie, dlatego w imieniu klienta opracowali i przedstawili przed sądem argumentację, zgodnie z którą zarówno same przepisy ustawy o podatku akcyzowym, a także zasady ogólne prawa podatkowego nakazują przyznać podatnikowi prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania akcyzą WNT samochodów osobowych.

W swojej argumentacji prawnicy Dentons powoływali się na fakt, iż podstawą opodatkowania jest „kwota jaką podatnik obowiązany jest zapłacić”, a więc cena samochodu osobowego, na jaką strony ostatecznie się umówiły.

„Jeśli cena obejmuje rabaty uzależnione od spełnienia określonych przez strony warunków, to mają one wpływ na podstawę opodatkowania, nawet gdy do ziszczenia się warunków i zrealizowania rabatów doszło po momencie powstania obowiązku podatkowego”, powiedziała Aleksandra Rutkowska, counsel kierująca Praktyką Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego. „Mimo że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie zawierają szczególnej regulacji w tym zakresie, to jej brak w tej ustawie nie daje podstaw do odmowy podatnikowi prawa do korekty podstawy opodatkowania”.

W 2022 roku pierwsze wyroki na korzyść podatnika

12 maja 2022 roku, w przełomowych wyrokach w 20 sprawach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z argumentacją Dentons, a tym samym przyznał rację naszemu klientowi i potwierdził możliwość skorygowania podstawy opodatkowania akcyzą WNT samochodów osobowych. Wyroki nie są prawomocne. Następnie, 12 stycznia 2023 roku prawnicy Dentons reprezentowali klienta w 8 sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2018 roku, dotyczące wcześniejszych okresów oraz decyzje organów podatkowych obu instancji, a tym samym potwierdził zmianę linii orzeczniczej na korzyść podatnika.

Prowadzone przez warszawskie biuro Dentons sprawy dotyczyły WNT samochodów osobowych, jednak przedstawiona przez Praktykę Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego argumentacja znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego jest import samochodu osobowego albo pierwsza sprzedaż samochodu osobowego na terytorium kraju. Zatem rozstrzygnięcia te będą miały znaczenie dla całej branży automotive.

Klienta we wszystkich sprawach zarówno przed WSA w Warszawie, jak i NSA reprezentowali prawnicy z Praktyki Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego: Aleksandra Rutkowska (counsel) oraz Aleksander Brzozowski (senior associate).

Informacja prasowa Kancelaria Dentons

WNT i WDTInne podatki