Pobierz e-pity 2019

Przelew na prywatny rachunek bankowy powoduje, że pieniądze nie są już majątkiem firmy

Piotr Szulczewski 12.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

W związku z lokowaniem pieniędzy poprzez prywatne konta bankowe, fiskus nie powinien zaliczać odsetek do przychodów z działalności gospodarczej. Od 2015 r., inaczej jest z lokatami zakładanymi z kont firmowych.

W efekcie założenia lokaty lub zgromadzenia pieniędzy na prywatnym rachunku bankowym, odsetki od kapitału kwalifikowane powinny być jako przychody z kapitałów pieniężnych, a nie z działalności gospodarczej. W związku z tym nie pozostają one opodatkowane tak jak przychody pochodzące z działalności gospodarczej, lecz ryczałtowo według 19 % podatku Belki od kapitałów pieniężnych.

Bezpłatny kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych

Od stycznia 2015 r. zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednie regulacje w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) przychodem z działalności gospodarczej pozostają odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach. Wcześniejsze brzmienie tego przepisu wskazywało, że przychodem z działalności gospodarczej są wyłącznie odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.

przelew na prwatny rachunek bankowy a działalność gospodarcza
Źródło: EastNews


Przedsiębiorca może posiadać konta i lokować prywatnie

Przelew z rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą na rachunek prywatny jest jak najbardziej dopuszczalny. Podobnie dopuszczalne jest lokowanie przelanych środków na prywatnych rachunkach, dokonywanie nimi dowolnych płatności czy też transakcji. Lokat lub odsetek uczynionych za pośrednictwem rachunków prywatnych nie można uznawać za związane z działalnością gospodarczą.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie z dnia 19 marca 2010 r. (sygn.. akt IPPB1/415-97/10-2/EC), kluczowym dla prawidłowego odczytania normy art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy jest ustalenie, co należy rozumieć przez "rachunki bankowe utrzymywane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą". Również w stanie obecnym rozumienie tego zwrotu wydaje się najistotniejsze dla kwalifikacji przychodów z odsetek bankowych.

Zdaniem organu, należy przyjąć, że chodzi tu o rachunki za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności. Z faktem tym wiąże się przetrzymywanie środków pieniężnych na tych rachunkach i tylko z faktem uzyskiwania wynagrodzenia w postaci odsetek na takich rachunkach wiąże się obowiązek zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej.

Zatem wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych nie związanych z rachunkiem firmowym, nie stanowią przychodów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl