Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność uchwalone przez Sejm

  • Właściciele mieszkań nie będą zaskakiwani podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste,
  • Efektem przekształcenia jest wyeliminowanie problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Rządowy projekt powstał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Korzyści z przekształcenia ustawowego

"Jesteśmy już jedną nogą w rzeczywistości bez gigantycznych i niespodziewanych podwyżek opłat za użytkowanie. Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. Na potrzeby 2,5 mln użytkowników wieczystych, którzy nie mieli pełnego prawa, nie mieli własności do działek leżących pod ich mieszkaniami" - mówił minister Jerzy Kwieciński.

<<Koniec użytkowania wieczystego na gruntach mieszkaniowych>>

 Przyjęta ustawa będzie dotyczyła nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. To umożliwi stopniową likwidację użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.

"Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. Zabezpieczyliśmy środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie" – dodał wiceminister Artur Soboń.

<<Kupuję lub dostaję nieruchomość, co z podatkiem?>>

Ustawowe przekształcenie prawa do gruntu rozwiązuje problemy z przekształceniem na podstawie dotychczasowych przepisów i problemy powstające przy aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Rozwiązania mają charakter kompleksowy. Obejmuje wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe będą na własność

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów dochody porównywalne do wynikających z dotychczasowego systemu opłat za przekształcenie praw użytkowania wieczystego. Przewiduje też waloryzację opłat po przekształceniu.

W przyszłości trudniejsze będzie powstawanie współużytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. "Opóźnione" przekształcenie nastąpi z dniem oddania budynku do użytkowania. Ustawa znacznie ograniczy przypadki ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju