Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przedsiębiorcy będą mogli zawierać z fiskusem umowy o współdziałaniu

Do konsultacji publicznych trafił projekt Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy mają być przejrzyste i przyjazne dla podatników. Konsultacje kończą się 7 września, a nowa Ordynacja ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Dochody podatkowe zostaną ustabilizowane, a koszty postępowań i działalności sądów administracyjnych ograniczone. Takie korzyści przewiduje resort finansów po wejściu w życie nowej Ordynacji podatkowej, której projekt trafił do konsultacji publicznych. Jego rozwiązania znane są od października 2017 r., gdy pracę nad nimi zakończyła Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Obecna wersja, zmodyfikowana w Ministerstwie Finansów (MF), niewiele różni się od ubiegłorocznej, ale zawiera sporo nowych rozwiązań w relacjach podatnika z fiskusem. To 20 nowości zmieniających obecną formułę w tych relacjach — jak wyliczył Tomasz Rolewicz, doradca podatkowy, partner w EY.

Jak stwierdza, wiele spraw ma być załatwianych w bliższej współpracy i „swoistych” negocjacjach firm z organami podatkowymi. Projektodawcy zakładają, że zwiększy to efektywność działania funkcjonowania systemu podatkowego — dzięki zasadzie 3xP przyszłej ordynacji, czyli przejrzystości, prostocie i przyjaznym podatkom. Formuła 3xP ma się sprawdzić m.in. przez umożliwienie wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie decyzji podatkowej. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, organ określi podatek należny, a podatnik będzie musiał zapłacićdodatkową opłatę w wysokości 1 proc. wartości transakcji za taką operację. Projekt przewiduje też prowadzenie mediacji w spornych sprawach z udziałem osób trzecich.

Zapowiada, że przedsiębiorcy będą mogli zawierać z urzędami umowy o współdziałaniu, czyli uzgadniać z nimi sposoby rozwiązywania bieżących problemów z naliczaniem podatków, co ma uchronić ich przed karami za nieprawidłowości. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na to rozwiązanie, ma być ono zarezerwowane dla firm o „istotnym znaczeniu gospodarczym”. Powołany ma być też Rzecznik Praw Podatnika. Jan Furtas, menedżer w Crido Taxand, zwraca uwagę np. na przewidziane w projekcie przyspieszenie i ułatwienie komunikacji z podatnikami przez upowszechnienie formy elektronicznej.

 

<< Numer rachunku bankowego podasz na deklaracji PIT >>

 

Ważna jest też m.in. zapowiedź możliwości orzekania o nadpłacie w decyzjach cząstkowych i po upływie okresu przedawnienia oraz zaproponowany w projekcie efektywniejszy niż dziś model postępowania podatkowego. Ustanowiona zostałaby specjalna procedura w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych w kwocie do 5 tys. zł. Według danych MF dotyczyłaby ona 62 proc. wszystkich postępowań. W przyszłej ordynacji mają się też pojawić zmiany w przepisach regulujących zasady stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projektodawca czeka na uwagi do projektu nowej ordynacji do 7 września. MF chce, aby weszła ona w życie 1 stycznia 2020 r.

 

Iwona Jackowska, Pb.pl