Pobierz e-pity 2019

Przedsiębiorca na niskim ZUS a składki na Fundusz Pracy

Piotr Szulczewski 24.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorca na niskim ZUS a składki na Fundusz Pracy

Choć ustawa mówi, że składki na Fundusz Pracy należą się tylko od osób, które składki ZUS płacą co najmniej od wartości minimalnego wynagrodzenia, to w przypadku przedsiębiorców sytuacja nie jest taka prosta. Przez pierwsze 24 miesiące posiadają oni bowiem preferencję, która ogranicza wysokość składek, a tym samym obniża podstawę ich ustalenia.

ZUS

Źródło: EastNews

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, prowadzących własną działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawa taka jest niższa niż kwota, która zobowiązuje podatników do opłacania składek na Fundusz Pracy.

Tymczasem obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawa, która powoduje obowiązek obliczania składek na FP wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co do zasady, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Z powyższego wynika, że osoba, rozpoczynająca działalność gospodarczą, o ile sama nie wybierze opłacania składek na ZUS w wysokości wyższej niż minimalne wynagrodzenie, nie musi również opłacać składek na Fundusz Pracy.

Przedsiębiorcze matki zapłacą na Fundusz Pracy

Oczywistym jest, że podatnicy, którzy w okresie stosowania preferencyjnych składek ZUS opłacać będą składki od najwyższej możliwej podstawy, mają obowiązek płacić również składki na Fundusz Pracy. Sytuacja taka dotyczy kobiet, które rozpoczynają działalność gospodarczą z myślą o szybkim uzyskaniu zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.

Zbieg tytułów ubezpieczenia eliminuje składkę przedsiębiorców na Fundusz Pracy

Składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić również przedsiębiorcy, którzy mimo obowiązkowego opłacania składek ubezpieczeniowych, korzystają z ramach prowadzonej firmy z tzw. zbiegu podstaw ubezpieczenia, czyli np. łączą umowę o pracę i działalność gospodarczą. W takim przypadku nie trzeba płacić składki na Fundusz Pracy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Piotr Szulczewski, VAT.pl