Przedsiębiorca bez zaliczek na podatek dochodowy do 1.000 zł rocznie

Piotr Szulczewski 19.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Ułatwienia w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorców, od 2018 r. polegać będą m.in. na tym, że nie będą oni zobowiązani opłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, w którym ich łączna wartość przekraczać zacznie 1.000 zł.

Przedsiębiorca bez zaliczek na podatek dochodowy do 1.000 zł rocznie

Zwolnienie z zaliczek PIT do 1.000 zł rocznie /  YAY foto

 

Zmiana w zasadach opłacania zaliczek dotyczyć będzie zarówno podatników PIT (osoby fizyczne), jak i CIT (osoby prawne). Zmiana nie ogranicza wysokości wpłat na rzecz Skarbu Państwa, lecz jedynie częstotliwość tych wpłat. Przedsiębiorca samodzielnie będzie obliczał swoje dochody oraz dbał o to, by wpłacać zaliczki na podatek po przekroczeniu wartości należnego podatku w kwocie 1.000 zł. Ustalanie dochodu dla celów wyliczenia zaliczki będzie takie samo jak do tej pory, tj. przedsiębiorca będzie mógł ustalać go rozliczając koszty, straty z lat poprzednich, a także ustalić różnicę między dochodem a stratą z różnych miesięcy tego samego roku. W efekcie 1.000 zł ustalany będzie jako ostateczna kwota, jaką wpłacałby na rzecz skarbu państwa, gdyby zwolnienia nie było.

Jeżeli natomiast przez cały rok zaliczka nie przekroczy 1.000 zł, przedsiębiorca wpłaci kwoty należne na podstawie rozliczenia rocznego PIT lub CIT. W efekcie nie pominie kwoty należnej, lecz jedynie przesunie jej rozliczenie i zapłatę w czasie – do chwili rocznego rozliczenia podatkowego.

Łączenie wielu źródeł przychodów a ułatwienia we wpłatach zaliczek

Istotnym jest, że zmiana w zasadach opłacania zaliczek dotyczyć będzie wyłącznie tych, które pochodzą z działalności gospodarczej. Innymi słowy przedsiębiorca, który posiada inne rodzaje przychodów, które rozlicza samodzielnie (np. najem, dochody zagraniczne) zaliczki z tych tytułów opłaca już od pierwszej złotówki. Nie może również kompensować wzajemnie zaliczek, tj. opłacać je będzie wyłącznie w ramach źródła przychodów.

Według skali, liniowo, ryczałtem… a zaliczki do 1.000 zł.

W przypadku podatników PIT, zmiana dotyczy zarówno rozliczających się na zasadach ogólnych, jak również podatkiem liniowym. W przypadku pierwszej grupy, kwotę 1.000 zł zaliczek ustala się jako nadwyżkę ponad stosowaną u niej kwotę wolną od podatku. W przypadku opodatkowanych liniowo kwoty wolnej nie stosuje się, zatem limit 1.000 zł znajduje zastosowanie już od pierwszej złotówki uzyskanego dochodu. Natomiast opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będą uprawnieni do wpłaty podatku w trakcie roku dopiero po przekroczeniu 1.000 zł jego wartości.

Piotr Szulczewski, PIT.pl