Protokół o zmianie konwencji między Polską a Koreą ws. unikania podwójnego opodatkowania

06.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 22 października 2013 r. w Seulu podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Seulu 21 czerwca 1991 r.
 

Zasady w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Główne zmiany wprowadzone do Konwencji z 1991 r. obejmują m.in. uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową oraz dodanie przepisów dotyczących wymiany informacji podatkowych, które są zgodne ze standardem OECD.

Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia korzyści umownych w sytuacjach, gdy podejmowane operacje nakierowane są na nieuprawnione uzyskanie przywilejów wynikających z Konwencji.
 

Dochody zagraniczne w PIT

Ponadto Protokół dostosowuje postanowienia dotyczące podatków objętych Konwencją, przedsiębiorstw powiązanych oraz stosowania podatków u źródła dla odsetek wypłaconych w związku z działalnością instytucji wspierających finansowanie eksportu. Protokół obniża także stawkę podatku pobieranego u źródła dla należności licencyjnych z 10% na 5%.

Tekst Protokołu dostępny jest tutaj.

Źródło: mf.gov.pl