Projekt zniesienia podatku Belki w Sejmie

Katarzyna Sudaj 06.04.2018 10:00 (aktualizacja: )

Do Sejmu trafił projekt ustawy dotyczący likwidacji podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki pobieranego od przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne na rachunkach bankowych i od przychodów uzyskiwanych z inwestycji kapitałowych.

Projekt zniesienia podatku Belki w Sejmie

Projekt zniesienia podatku Belki w Sejmie / YAY foto

Podatek od dochodów kapitałowych został wprowadzony w 2002 roku. Przez pierwsza dwa lata stawka wynosiła 20 proc. i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku podatek rozszerzono również na dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych, a stawkę obniżono do 19 proc.

<< Podatek giełdowy >>

W drugiej połowie marca Kukiz’15 złożył w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym zaproponowano zupełne zniesienie tzw. podatku Belki. W uzasadnieniu do projektu czytamy „według raportów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska jako jedyny kraj Europy Środkowej ma stopę oszczędności niższą niż 20%. Spośród krajów Unii Europejskiej wyższą stopę oszczędności mają kraje uznawane za znacznie biedniejsze niż Polska, jak Rumunia czy Bułgaria. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że 15 mln Polaków nie posiada żadnych oszczędności. „

Lokaty antybelkowe

Posłowie argumentują, że ten podatek jest „głęboko niesprawiedliwy”, gdyż prowadzi do podwójnego opodatkowania. Dotyczy dochodów już raz opodatkowanych, oszczędności pochodzących najczęściej z pracy, odłożonych na tzw. czarną godzinę lub oszczędności całego życia, ulokowanych następnie w bankach lub na rynku kapitałowym. Utrzymywanie podatku od dochodów kapitałowych w sytuacji utrzymujących się od długiego czasu niskich stóp procentowych i rekordowo niskiego oprocentowania lokat bankowych staje się w ocenie projektodawców niezasadne. Dlatego zaproponowano zupełną likwidację tzw. podatku Belki.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl