Podatki w praktyce

Podatek giełdowy

Rozliczenie podatku giełdowego to nie tylko przepisanie informacji z PIT-8C otrzymanego z biura maklerskiego. Znacznie szersze konsekwencje rodzą bowiem inne przychody niż standardowa gra na giełdzie, na rynku pierwotnym czy wtórnym.

 

Kalkulator giełdowy (akcyjny)

 

Podatek giełdowy w szerszym znaczeniu to również tzw. podatek Belki nakładany na inwestorów z tytułu posiadanych lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych, podatek z tytułu nabycia i zbycia udziałów i akcji spółek osobowych i kapitałowych obejmowanych nie tylko za gotówkę, lecz również w związku z objęciem udziałów w zamian za wnoszone aporty (wkłady niepieniężne).

Podatek giełdowy to także podatek z tytułu likwidacji spółek, nakładany w związku ze sprzedażą udziałów lub akcji w celu umorzenia czy też w związku ze zbyciem pozostawionego po likwidacji podmiotu – majątku trwałego.

Dział poświęcony jest przede wszystkim inwestorom giełdowym, niemniej dotyczy również innych podatników, którzy muszą rozliczyć podatek od kapitałów pieniężnych.

 

Przychód, dochód, podatek

Inwestujący powinien rozróżniać oba pojęcia. Przychodem jest dla niego cała wartość otrzymana z tytułu inwestycji z kapitałów pieniężnych, czyli np. ze sprzedaży akcji, obligacji. Żeby obliczyć kwotę dochodu (czyli kwotę, od której faktycznie płacimy podatek) od przychodu ze zbycia odliczamy koszty uzyskania, zatem przede wszystkim kwotę, jaką wydatkowaliśmy na zakup papierów wartościowych. Co istotne przychód, koszty z tytułu nabycia papierów wartościowych i dochód powinien być wykazany już w PIT-8C przekazywanym przez biuro maklerskie lub przez bank prowadzący rachunek inwestycyjny podatnikowi (kwoty tam podane będą podstawą dalszego ustalania kwoty dochodu i wypełniania PIT-38, o czym dalej).

Dochód i koszty wykazane w PIT-8C mogą się jednak różnić od tych ujmowanych w deklaracji rocznej, a to ze względu na dodatkowe koszty, jakie można rozliczać w ramach źródła, a których płatnik w PIT-8C nie ujmuje.

Regułą jest zapłata podatku od dochodu, zatem od przychodu po obniżeniu go o koszty uzyskania.

Podatek wynosi 19% podstawy obliczenia (w zależności od rodzaju inwestycji - przychodu lub dochodu), pobierany jest czasami ryczałtem (wówczas nie otrzymamy PIT-8C i nie musimy składać dodatkowo PIT-38) lub zaliczkowo (wówczas na podstawie PIT-8C należy dokonać rozliczenia podatku rocznego).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 16-05-2011
  • data modyfikacji: 17-05-2017

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz