Projekt zmiany PIT w zakresie ulgi na dzieci

09.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

W dniu 8 września 2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.
Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny - link.

Celem projektowanej nowelizacji jest:

  1. dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci; Zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie ulgi na dzieci w pełnej wysokości. Będzie to realizowane poprzez uprawnienie podatnika do otrzymania kwoty stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota ta nie będzie mogła przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.
  2. zwiększenie o 20% kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.
     

ulga na dzieci

źródło: Thinkstock

Oznacza to, że ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł, a na kolejne z 2 224,08 zł do 2 700 zł.

Propozycja w zakresie podwyższenia kwoty ulgi, jak i nowe rozwiązanie dotyczące kwoty niewykorzystanej ulgi będą obowiązywały już w rozliczeniu dokonywanym za 2014 r.

Źródło: mf.gov.pl