Program Płatnik w wersji 9.01.001 od stycznia 2014 roku

Iwona Maczalska 22.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaW IV kwartale 2013 roku możemy spodziewać się powstania nowej wersji programu Płatnik. Obowiązek stosowania wersji 9.01.001 będzie wprowadzony już od stycznia 2014 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje nad nową wersją programu płatnik, który zacznie obowiązywać od stycznia 2014 roku. Nowa wersja będzie odpowiedzią na ostatnie zmiany w przepisach prawnych związanych m.in. z wprowadzeniem nowych kodów tytułów ubezpieczeniowych.
 

Płatnik PIT - PIT-y roczne za 2013 rok

Wersja 9.01.001 Płatnika zostanie uzupełniona o dodatkowe funkcjonalności m.in. o:

  • automatyczne pobieranie danych z ZUS,
  • automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych oraz członków rodzin a także umożliwienie oznaczenia kolejności przetwarzania dokumentów ZUS ZWUA, ZUS ZUA, oraz ZUS ZZA,
  • możliwość tworzenia nowego dokumentu „informacja miesięczna i informacja roczna” dla osoby ubezpieczonej (wycofanie raportów RMUA).

Nowa wersja płatnika zostanie udostępniona płatnikom już w IV kwartale a zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl