Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2021 roku

Iwona Maczalska

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie uległy progi statystyczne INTRASTAT. Nowe kwoty dotyczą zarówo progów INTRASTAT dla przywozu jak i wywozu. 

Nowe progi statystyczne obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone zostały na mocy rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. poz. 2062).

<< INTRASTAT - kody transakcji >>

Intrastat 2021

Źródło: shutterstock

Próg podstawowy w przywozie i wywozie w 2021 roku

W 2021 roku podstawowy próg statystyczny w przywozie został określony na poziomie 4 000 000 zł, natomiast w wywozie na poziomie 2 000 000 zł. W celu ustalania progu na 2021 r. obroty w takiej wartości przekroczone będą musiały być w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym (sprawdzać trzeba dwa lata z rzędu). Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2020 lub 2021 będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT.

Podmiot jest bowiem zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie lub;
  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.

W tym ostatnim przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym przekroczyła wartość progów.

<< INTRASTAT - kody państw >>

Próg szczegółowy w przywozie i wywozie w 2021 roku

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku progów szczegółowych. W myśl rozporządzenia szczegółowy próg statystyczny dla przywozu wynosić będzie 65 000 000 zł, natomiast dla wywozu 108 000 000 zł. Podmioty, których obrót przekroczy wskazane progi w roku sprawozdawczym 2020 i 2021 zobowiązane będą do podawania (dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony) zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.

Progi INTRASTAT 2021

od 01.01.2021 do 31.12.2021Próg podstawowyPróg szczegółowy
dla przywozu4.000.000 zł65.000.000 zł
dla wywozu2.000.000 zł108.000.000 zł