Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2018 roku

Iwona Maczalska 26.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Sprawdź, jakie wysokości progów statystycznych INTRASTAT dla przywozu i wywozu będą obowiązywały od stycznia 2018 roku.

INTRASTAT 2018
Progi statystyczne INTRASTAT 2018 / YAY foto

Rada Ministrów wydała projekt rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Rozporządzenie określa wysokość progów podstawowych i szczegółowych – dla przywozu i wywozu.

<< INTRASTAT - kody transakcji >>

Próg podstawowy w przywozie i wywozie w 2018 roku

W 2018 roku podstawowy próg statystyczny w przywozie został określony na poziomie 3 000 000 zł, natomiast w wywozie na poziomie 2 000 000 zł. W celu ustalania progu na 2018 r. obroty w takiej wartości przekroczone będą musiały być w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym (sprawdzać trzeba dwa lata z rzędu). Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2017 lub 2018 będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT.

Podmiot jest bowiem zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie lub;
  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.

W tym ostatnim przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym przekroczyła wartość progów.

<< INTRASTAT - kody państw >>

Próg szczegółowy w przywozie i wywozie w 2018 roku

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku progów szczegółowych. W myśl projektu rozporządzenia szczegółowy próg statystyczny dla przywozu wynosić będzie 50 000 000 zł, natomiast dla wywozu 93 000 000 zł. Podmioty, których obrót przekroczy wskazane progi w roku sprawozdawczym 2017 i 2018 zobowiązane będą do podawania (dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony) zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.

Progi INTRASTAT 2018

od 01.01.2018 do 31.12.2018 Próg podstawowy Próg szczegółowy
dla przywozu 3.000.000 zł 50.000.000 zł
dla wywozu 2.000.000 zł 93.000.000 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Iwona Maczalska, PIT.pl