Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2015 roku

Iwona Maczalska 15.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2015 roku

Sprawdź, jakie wysokości progów statystycznych INTRASTAT dla przywozu i wywozu będą obowiązywały od stycznia 2015 roku.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. 2014 poz. 1330).

W myśl rozporządzenia wszystkie podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy w przywozie o wartości 3 000 000 zł lub próg podstawowy w wywozie 1 500 000 zł w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz podmioty te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do podawania (dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony) zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.

Deklaracje INTRASTAT

Na podmiotach, u których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły w przywozie próg szczegółowy o wartości 42 000 000 zł lub próg szczegółowy w wywozie 76 000 000 zł w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz u których w bieżącym roku sprawozdawczym zostanie przekroczony ten próg, ciąży obowiązek wypełniania (dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony) wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.

od 01.01.2015 do 31.12.2015 Próg podstawowy Próg szczegółowy
dla przywozu 3.000.000 zł 42.000.000 zł
dla wywozu 1.500.000 zł 76.000.000 zł

Iwona Maczalska,
VAT.pl