Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Problem z wnioskami o kolejne postojowe. Wszystko przez ,,brak poprawy sytuacji materialnej”

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z kolejnego świadczenia postojowego mają problem z interpretacją obowiązujących przepisów prawa. Jak twierdzą, złożenie wniosku RSP-DK o kolejne postojowe możliwe jest wyłącznie w przypadku braku poprawy sytuacji materialnej. Co to oznacza? Czy np. zerowy albo znikomy przychód należy rozumieć jako brak poprawy, a może brak pogorszenia?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina z prośbą o interpretację przepisów regulujących warunki przyznawania świadczenia postojowego. Chodzi dokładnie o kolejne świadczenie postojowe, które może być wypłacone wyłącznie w przypadku ,,braku poprawy sytuacji materialnej”. Ponieważ termin ten jest niezrozumiały dla przedsiębiorców Rzecznik MiŚP prosi o wydanie stosownego objaśnienia.

Wnioski o kolejne postojowe - potrzebne objaśnienia

Źródło: shutterstock

Kiedy ma miejsce ,,brak poprawy sytuacji materialnej”? 

Przedsiębiorcy składający wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres, w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wniosek RSP-DK), mają problem ze zdefiniowaniem przesłanki „braku poprawy sytuacji materialnej”. Przypomnijmy, że jest to jeden z wymogów koniecznych do uzyskania kolejnego świadczenia postojowego. Rzecznik podkreśla, że dotychczasowe objaśnienia wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w żaden sposób nie rozwiewają wątpliwości interpretacyjnych. Stąd prośba o wydanie dodatkowego objaśnienia.

Brak poprawy sytuacji materialnej a zerowy przychód. Przedsiębiorcy swoje a ZUS swoje

Zgodnie z przepisami prawa, aby ubiegać się o kolejne świadczenie postojowe należy samodzielnie ocenić, czy sytuacja materialna przedsiębiorcy ulega poprawnie od dnia złożenia pierwszego wniosku. Kluczowe jest jednak oświadczanie przedsiębiorcy we wniosku RSP-DK mówiące o tym, że sytuacja materialna nie ulega poprawie.

Kolejne postojowe - wątpliwości przedsiębiorców

Źródło: ZUS.pl

Ponieważ oceny sytuacji materialnej musi samodzielnie dokonać przedsiębiorca budzi to liczne wątpliwości. Szczególnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca w kolejnych miesiącach po złożeniu pierwszego wniosku o postojowe nie ,,odczuł” poprawy sytuacji materialnej, ale też nie nastąpiło jej pogorszenie. Ma to miejsce m.in. w sytuacji, gdy przedsiębiorca zarejestrował zerowy przychód w kolejnych miesiącach po złożenia wniosku lub przychód ten był znikomy. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niejednokrotnie był to pretekst, by odrzucić wniosek o kolejne postojowe przedsiębiorcy. 

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce