Prezydent podpisał ulgę dla pracodawców tworzących żłobki i przedszkola

Katarzyna Sudaj 20.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Prezydent podpisał ulgę dla pracodawców tworzących żłobki i przedszkola

Od 1 stycznia 2016 roku przedsiębiorcy zaliczą do kosztów uzyskania dochodu wydatki poniesione na tworzenie i prowadzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Również dofinansowanie dla pracownika pobytu jego dziecka w żłobku lub przedszkolu będzie zaliczone w KUP.

Przyzakładowy żłobek lub przedszkole w koszty
Źródło: EastNews

17 sierpnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadza ona do polskiego systemu podatkowego preferencje podatkowe adresowane zarówno do pracujących rodziców, jak i do tych pracodawców, którzy ponoszą wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, bądź finansują część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi.

Zgodnie z nowymi przepisami do KUP będzie można zaliczyć trzy nowe kategorie wydatków:

  1. koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
  2. koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
  3. koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Powyższe kategorie wydatków będą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zwolnienia dla pracownika

Obecnie zwolnione od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci pracowników w żłobkach lub klubach dziecięcych. Nowe przepisy rozszerzają to zwolnienie o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci w przedszkolach.

Dodatkowo nowe zwolnienie obejmie świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale otrzymane od pracodawcy z tytułu:

  • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna,
  • uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, a także
  • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

Limit zwolnienia

Podpisana ustawa ustala limit zwolnienia na poziomie 400 zł w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego oraz na 200 zł – w odniesieniu do świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Katarzyna Sudaj