Pracownicy sezonowi na nowej umowie cywilnoprawnej. Z obowiązkowymi składkami

Katarzyna Sudaj

Umowa o pomocy przy zbiorach to nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej do zatrudniania pracowników w rolnictwie i ogrodnictwie do prac sezonowych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Nowa forma zatrudnienia do prac sezonowych

Uregulowania dotyczące nowego rodzaju umowy zostały zawarte w podpisanej 8 maja 2018 roku przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawie z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Umowa o pomocy przy zbiorach ma wyeliminować zjawisko „zatrudniania na czarno” pomocników rolników do prac sezonowych w ogrodnictwie i na roli, a także ma ukrócić zawieranie z takimi osobami umów o dzieło, które nie oddają charakteru pomocy przy zbiorach, a co ważniejsze, nie są objęte ubezpieczeniem.

 

Sezonowa praca przy zbiorach z obowiązkowym ubezpieczeniem i podatkiem

O pomyśle na obowiązkowe oskładkowanie pracowników sezonowych zatrudnianych do pomocy przy zbiorach i sortowaniu owoców i warzyw pisaliśmy już w listopadzie poprzedniego roku. Już wtedy zakładano, że zmiana przepisów nastąpi przed sezonem letnim w 2018 roku. Obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS pomocników rolników obejmie ok. 500 tys. osób rocznie. Z mocy ustawy będą podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Nowe przepisy definiują pojęcie wypadku przy pracy pomocnika rolnika.

Rolnik będzie miał obowiązek zgłoszenia zatrudnionej osoby do ubezpieczenia społecznego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie należne za dany miesiąc musi opłacić bez wezwania, do 15 dnia następnego miesiąca.

Po zakończeniu roku, rolnik będzie musiał przygotować informację o wysokości przychodów z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach na formularzu PIT-8C. Gotowy PIT należy przesłać pracownikowi sezonowemu oraz do urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Ustawa została opublikowana 10 maja br. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2018 poz. 858), więc jej przepisy wchodzą w życie 18 maja 2018 roku.