Pobierz e-pity 2019

Pracownicy niepełnosprawni będą pracowali krócej

Iwona Maczalska 18.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

18.06 Pracownicy niepełnosprawni będą pracowali krócej

Iwona MaczalskaSenat przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych. Ustawa zakłada skrócenie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego.

Ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 roku, sygn. K 17/11 w myśl którego art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721), który uzależnia skrócenie czasu pracy pracownika od stopnia niepełnosprawności oraz uzyskania zwolnienia lekarskiego jest niekonstytucyjny.

Przypomnijmy, że od 2012 roku czas pracy osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo tylko w przypadku, gdy lekarz prowadzący zaświadczy o konieczności stosowania skróconej normy czasu pracy. Jeżeli takiego zaświadczenia zabraknie, niepełnosprawni pracownicy zobowiązani są świadczyć pracę nawet 8 godzin na dobę.

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych po zmianach

Nowela ustawy zakłada zmianę tego przepisu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 2 ,, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo”. Przy czym nowela uchyla wcześniej obowiązujący ust. 2a i ust. 4 nakładający obowiązek przedłożenia przez osobę niepełnosprawną stosownego zaświadczenia. W myśl zmian dotychczas obowiązujące normy pozwalające na pracę 8h dziennie i 40 tygodniowo, będą stosowane wyłącznie jeżeli lekarz medycyny pracy lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem, wyrazi na to zgodę.

Iwona Maczalska,
VAT.pl