Pracodawca wyśle niezaszczepionego pracownika na bezpłatny urlop?

Ewelina Czechowicz

Pracodawca będzie mógł wysłać pracownika, który nie jest zaszczepiony przeciw SARS-Cov-2 lub nie przeszedł zakażenia koronawirusem na urlop bezpłatny lub delegować go do innych zadań – wskazuje projekt  nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych rządu.

"W projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Proponuje się, aby w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegować tę osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny" – wskazano w wykazie prac  legislacyjnych

Pracodawca zapyta o szczepienie przy zawieraniu umowy o pracę

Nowe przepisy mają także dać możliwość zapytania o szczepienie w trakcie rekrutacji, jak wskazano:

"Przewiduje się również możliwość oczekiwania powyższych informacji przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą ubiegającą się o pracę"

Pracodawca będzie mógł wysłać niezaszczepionych pracowników na bezpłatny urlop

Źródło: shutterstock

Dane o szczepieniach z aplikacji mobilnej lub certyfikatu

W celu weryfikacji statusu zdrowotnego będzie możliwość stosowania aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywania zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. Będą one mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny. Fotografie będą pochodzić z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych. Jak wskazało Radio ZET, planowane jest wprowadzenie specjalnych certyfikatów, które pozwolą pracodawcy weryfikować, czy dany pracownik jest zaszczepiony przeciwko Covid-19

Usługi dla zaszczepionych

Projekt przewiduje też, rozwiązania dzięki którym przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 46b pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie podlegał takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Rząd planuje przyjąć powyższe przepisy  jeszcze w III kwartale 2021 roku.

Koronawirus w PolsceChoroba, wypadek