Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Powrót do niższego limitu Tax Free. Zwrot VAT dla podróżnych

Katarzyna Sudaj 14.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

Powrót do niższego limitu Tax Free. Zwrot VAT dla podróżnych

2017-05-15

Od 1 czerwca 2017 roku ma zostać obniżona minimalna łączna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT. Trwają konsultacje publiczne nad projektem rozporządzenie dotyczącego nowego limitu TAX FREE.

Powrót do niższego limitu Tax Free. Zwrot VAT dla podróżnych
Źródło: MF

Obecnie minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 300 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 czerwca 2016 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 500).

Zauważono jednak, że ubiegłoroczna podwyżka limitu z 200 na 300 zł ma negatywny wpływ na obroty realizowane przez małe rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE.

Limity TAX FREE
Obowiązuje od Wysokość limitu Podstawa prawna

1 maja 2004 r.

200 zł

Dz.U. 2004 nr 84 poz. 780

1 kwietnia 2011 r.

200 zł

Dz.U. 2011 nr 68 poz. 362

1 czerwca 2016 r.

300 zł

Dz.U. 2016 poz. 500

1 czerwca 2017 r.

200 zł

Projekt rozporządzenia

Źródło: Opracowanie własne
 

Dlatego w kwietniu br. Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które przywraca limit do poprzedniego poziomu w kwocie 200 zł od 1 czerwca 2017 roku. W ten sposób chce zahamować spadek obrotów małych polskich sprzedawców, którzy biorą udział w systemie TAX FREE.

Choć limit ten jest niższy niż kwota 175 euro, którą podaje unijna dyrektywa do takich przypadków, to państwo członkowskie UE ma możliwość samodzielnego obniżenia wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT. Z tej opcji Polska chce skorzystać.

Dla kogo zwrot podatku TAX FREE

Zwrot VAT dla podróżnych przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celny potwierdził wywóz towarów na dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

<< Więcej

Jak sprzedawca ma zgłosić się do systemu TAX FREE?

Aby sprzedawca uzyskał uprawnienia do sprzedaży towarów objętych zwrotem podatku VAT dla podróżnych musi przede wszystkim:

  1. poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą;
  2. zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;
  3. oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku;
  4. poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu towarów może odebrać podatek, lub z kim ma zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów;

Sprzedawca może dokonywać zwrotu podatku VAT pod warunkiem, że jego obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400.000 zł oraz że dokonuje on zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy - art. 127 ust. 6 ustawy o VAT. Co to jest eUsługa - Zgłoszenie elektroniczne Tax Free

Katarzyna Sudaj, VAT.pl