Pobierz e-pity 2019

Powołanie na członka zarządu i działalność gospodarcza a składki ZUS

Piotr Szulczewski 11.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

Jedną z metod optymalizacji składek ZUS pozostaje wykonywanie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania. Co dzieje się jednak, gdy osoba taka chce poza pełnioną funkcją świadczyć zewnętrznie usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Czy w takim przypadku zmuszony jest płacić składki ZUS?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu nie podlega osoba powołana na stanowisko członka zarządu. Poprzez samo powołanie w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie staje się pracownikiem, zleceniobiorcą czy osobą prowadzącą działalność pozarolniczą (interpretacja ZUS, dnia 28 czerwca 2013 r., sygn.. akt: DI/100000/451/763/2013).

ZUS przedsiębiorców - aktualne składki

Spółka ma oczywiście prawo zawrzeć odrębną umowę z członkiem zarządu (umowa o pracę, kontrakt menadżerski, umowa zlecenie). Taka umowa rodzić będzie jednak obowiązek ubezpieczeniowy.Sąd najwyższy w wyroku z dnia 07 stycznia 2000 roku sygn. akt I PKN 404/99 stwierdził, że stosunek pracy jest odrębnym stosunkiem prawnym od członkostwa w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ spółki nie oznacza nawiązania stosunku pracy.

Powołanie członka zarządu a składki ZUS

Źródło: Thinkstock

A zatem powołanie, które przybiera formę uchwały wspólników powoduje, że nie jest zawierana żadna umowa z członkiem zarządu na podstawie której ustalany byłby zakres czynności oraz wynagrodzenie. Informacje te mogą natomiast znaleźć się w statucie, umowie spółki lub po części również w uchwale, tak samo jak i informacje na temat przysługującego wynagrodzenia za pełnienie mandatu. Sama wypłata następuje natomiast na podstawie listy płac.

W konsekwencji warunkiem braku podstawy ubezpieczeń pozostaje:

  • prowadzenie spółki w innej formie niż spółka jednoosobowa; za prowadzącego działalność gospodarczą uznaje się bowiem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • pełnienie funkcji w podmiocie wieloosobowym na podstawie powołania – podstawą tą nie może być umowa zlecenie, kontrakt itp.

Działalność gospodarcza plus powołanie na członka zarządu

Powołanie, które nie rodzi obowiązku ubezpieczeniowego nie chroni członka zarządu przed składkami z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej. W efekcie członek zarządu powołany do pełnienia swojej funkcji musi niezależnie ubezpieczyć się z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Innymi słowy, powołanie nie chroni go przed składkami z prowadzonego, poza zarządzaną spółką, przedsiębiorstwa.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl