Pobierz e-pity 2019

Posłowie chcą podwyższenia kwoty wolnej od podatku

Iwona Maczalska 25.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaPosłowie poszukują sposobu podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Najnowszym pomysłem jest uzależnienie wysokości kwoty wolnej od podatku od wysokości minimum egzystencji.

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada nie tylko podniesienie wysokości kwoty wolnej od podatku, lecz również zwolnienie z opodatkowania dochodów, które wystarczają jedynie na pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem najbardziej podstawowych potrzeb życiowych.

Przypomnijmy, że aktualnie obowiązującą kwotą wolną od podatku jest kwota 3091 zł. W praktyce jednak odlicza się od powstałego podatku kwotę 556,02 zł. Oznacza to, że podatek zostanie obniżony, a zobowiązanie podatkowe nie wystąpi.

Projektodawcy (posłownie TR) proponują by kwota wolna od podatku wyznaczana była w zależności od wysokości minimum egzystencji. Wysokość kwoty wolnej od podatku pomniejszana miałaby być o kwotę równą 18% dwunastokrotności średniomiesięcznego minimum egzystencji ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego w roku podatkowym poprzedzającym poprzedni rok podatkowy. Zatem dochód nieprzekraczający dwunastokrotności minimum egzystencji zwolniony byłby z opodatkowania.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:
 

Wyższa kwota wolna od podatku

źródło: sejm.gov.pl

Projekt wpłynął do Sejmu 1 kwietnia i został skierowany do konsultacji społecznych.

Źródło: Iwona Maczalska,
Na podstawie sejm.gov.pl