Poprawione wzory dokumentów TPR-P i TPR-C

MF opublikowało poprawione wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C).

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały poprawione wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C). Zmiany mają charakter programistyczny, nie dotyczą zakresu przekazywanych danych.

Źródło: www.podatki.gov.pl

Ceny transferowe