Pojawią się doradcy płatnika składek ZUS. Wyjaśnią na jakie ubezpieczenie ZUS zaksięguje wpłatę w 2018 roku

Katarzyna Sudaj 04.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Od połowy stycznia na sali obsługi klienta ZUS pojawią się nowi urzędnicy - doradcy płatnika składek. Ich zadaniem będzie wyjaśnienie płatnikom, w jaki sposób zostanie rozliczona indywidualna wpłata na ich kontach. Będą dostępni w całym kraju. Obecnie trwa ich szkolenie.

Pojawią się doradcy płatnika składek ZUS
Pojawią się doradcy płatnika składek ZUS / YAY foto

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje już nowy sposób dokonywania wpłat do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamiast trzech lub czterech przelewów na różne konta, obecnie wystarczy wykonać jeden przelew na nowy numer indywidualnego rachunku składkowego.

Jak zapłacić składki ZUS za grudzień 2017?

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym dniu roboczym nowego roku, czyli tylko w ciągu jednego dnia – 2 stycznia 2018 roku, na indywidualne rachunki składkowe płatnicy dokonali ponad 34 tys. przelewów nowym sposobem, czyli wpłacając jedną kwotę będącą sumą składek.

Przypomnijmy, że nie działają już stare numery kont bankowych i nie zrealizuje się przelewu składek ZUS na poprzednich zasadach.

Co wpisać w tytule przelewu do ZUS w 2018 roku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że nie ma już konieczności szczegółowego opisywania przelewu np. podawania NIP lub innego identyfikatora płatnika oraz oznaczania okresu, za który dokonujemy wpłaty składek. Każda wpłata, która trafi na indywidualny numer rachunku składkowego zostaje automatycznie przypisana do „posiadacza” tego konta, czyli konkretnego płatnika ZUS. Aby upewnić się, czy mamy prawidłowy numer konta, można go sprawdzić w wyszukiwarce online.

Oznaczenie w tytule przelewu, za jaki miesiąc płacimy składki ZUS jest zbędna, gdyż to system informatyczny ZUS automatycznie zaksięguje wpłaconą kwotę – w pierwszej kolejności na najstarsze zaległości – jeśli takie istnieją, a dopiero potem pozostałą kwotę proporcjonalnie rozdzieli na bieżące tytułu ubezpieczeniowe. Najmniejszy dług w ZUS może spowodować utratę ciągłości ubezpieczenia i prawa do zasiłków chorobowego czy macierzyńskiego.

Jak sprawdzić, czy nie mamy zaległości w ZUS?

Nowy sposób księgowania wpłat do ZUS rodzi sporo pytań i wątpliwości, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych szkoli obecnie nowych urzędników. „Doradcy płatnika składek” mają w połowie stycznia pojawić się na salach obsługi w oddziałach ZUS w całym kraju. Ich rolą będzie wsparcie płatników w ustaleniu sposobu rozliczenia wpłat na ich kontach. Osoby, które nie będą w stanie jednorazowo spłacić swojego zadłużenia będą kierowane do doradcy do spraw ulg i umorzeń. On również będzie dostępny na sali obsługi klientów bądź pod wskazanym numerem telefonu.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl