Podpis deklaracji podatkowych: darmowy u osób fizycznych, darmowy w spółkach handlowych?

Piotr Szulczewski 05.03.2018 09:00 (aktualizacja: )

Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów zasady podpisywania deklaracji i druków, które obowiązkowo muszą być wysyłane elektronicznie nie zmuszają obecnie do korzystania z płatnego e-podpisu. Zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot prawa handlowego, mogą zakładać profil ePUAP, który pozwoli wysłać różne informacje, choć nie oznacza to, że będą to wszystkie deklaracje VAT, CIT czy PIT u wszystkich podatników. Nasuwa się pytanie o równość wobec prawa i dopuszczalność korzystania z opcji nieodpłatnych tylko u części podmiotów.

Podpis deklaracji podatkowych
Podpis deklaracji podatkowych / YAY foto

Przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę na nierówne ich traktowanie m.in. w zakresie wprowadzonego od 2018 r. obowiązku wysyłki deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług. Jak wskazują podatnicy, choć spółki prawa handlowego mogą złożyć deklaracje vat-7 tylko poprzez portal podatkowy to bardzo duży problem pojawia się na etapie podpisania deklaracji. System e-deklaracje bez żadnego uzasadnienia nie pozwala Spółkom na podpisanie deklaracji vat-7 za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Profil zaufany ePUAP dla spółek z.o.o. a deklaracje VAT

Obecnie deklaracje i podania mogą być opatrywane:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane przez ten portal podatkowy, albo
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy, albo
  • innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

W praktyce dla osób fizycznych dostępne są zatem trzy formy podpisów deklaracji podatkowych: ePUAP, e-podpis lub weryfikacja kwotą przychodu. W podmiotach prawa handlowego natomiast wysyłka szeregu pism i załatwienie szeregu spraw możliwa jest za pomocą e-podpisu jak i poprzez konto na profilu ePUAP. W tym drugim przypadku niezbędne jest w tym celu założenie nie tylko profilu dla podmiotów reprezentujących, ale również dla danego podmiotu. Wysyłka deklaracji podmiotu odbywa się w takim przypadku przy użyciu danych podmiotu a podpis składa osoba posiadająca prawo do reprezentacji lub też w przypadku reprezentacji zbiorowej – podpisu ePUAP dokonać muszą wszystkie takie osoby. Możliwe jest również przydzielenie uprawnień do konta dla innych osób niż wspólnicy czy zarządzający - umożliwia to podejmowanie decyzji (podpisywanie) w zgodzie zasadami reprezentacji i pełnomocnictwami.

Co istotne w przypadku ePUAP wysyłki deklaracji podatkowych (i to tylko niektórych) dokonywać mogą wyłącznie osoby fizyczne korzystające z portalu podatkowego. Spółki prawa handlowego nie posłużą się typowo kluczem zaufanym ePUAP i muszą - inaczej niż ma to miejsce u przedsiębiorcó - osób fizycznych - posługiwać się e-podpisem. Rodzi to oczywiście pytania o zasadność takiego działania oraz równość wobec prawa uczestników rynku.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl