Podatkowe założenia w exposé Premier Szydło

Piotr Szulczewski 19.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Exposé Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło przyniosło szereg zapowiedzi odnoszących się do kwestii podatkowych oraz okołopodatkowych. Dotyczą one zarówno zwiększenia wydatków budżetowych, jak i poszukiwania nowych źródeł finansowania.

Podatkowe założenia w expose Premier Szydło

Źródło: FORUM

Wśród zapowiedzi do głównych zmian w obecnym systemie podatkowym wymienić należy:

Obecnie kwota ta wynosi 3091 zł. O ile obecnie oznacza to realnie 556,02 zł oszczędności (tzw. kwota zmniejszająca podatek), to w przypadku wprowadzenia zmiany kwota ta wyniesie około 1439 zł.

 • obniżenie podatku dla małych przedsiębiorstw - 15% CIT dla małych firm,

Obecnie małe przedsiębiorstwa korzystają ze standardowej stawki CIT 19%. Pytaniem jest, czy również przedsiębiorcy opodatkowani PIT – prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na obniżenie stawki podatku, czy dotyczyć będzie ono jedynie podmiotów takich jak spółki prawa handlowego podlegające opodatkowaniu CIT.

 • podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców,

Jest to odpowiedź na obecne dyskusję co do ulgi podatkowej na działalność innowacyjną oraz tzw. patent box. Proponowane założenia przekraczają znacznie dotychczasowe propozycje z projektów ustaw, gdzie dodatkowe odpisy sięgały 50% wydatków kwalifikowanych.

 • reforma administracji podatkowej, wyposażenie w nowoczesne narzędzia informatyczne oraz zwiększenie pobieralności akcyzy, CIT od dużych korporacji

Wśród innych zapowiedzi, wpływające na stronę wydatków budżetowych znalazły się:

 • wprowadzenie systemu bezpłatnych leki dla osób od 75 roku życia,
 • minimalna stawka godzinowa 12 zł,
 • wyrównywanie szans dla przedsiębiorczości niezależnie od miejsca jej prowadzenia,
 • ubezpieczenia rolnicze – będą podlegały zmianie,
 • likwidacja umów śmieciowych,
 • likwidacji ulegnie Ministerstwo Skarbu
 • 500 zł na dziecko począwszy od drugiego dziecka, a w rodzinach o niskich dochodach od 1 dziecka
 • obniżenie wieku emerytalnego 60 – kobiety, 65 - mężczyźni,
 • system wsparcia budownictwa mieszkaniowego oraz mieszkań dla osób z niskimi dochodami.

Jako nowe źródła finansowania propozycji zawartych w expose znalazły się (autopoprawki w budżecie już na rok 2016):

 • podatki sektorowe: bankowy i od supermarketów,
 • zwiększony o miliard pobór dywidend,
 • o 1-1,5 miliarda zł zwiększona kwota deficytu,
 • zwiększona ściągalność podatku VAT.

Zastanawiające pozostaje, jak ustalone zostanie vacatio legis przepisów wprowadzających podatki sektorowe (bankowy, od supermarketów), które jeszcze nie zostały uchwalone oraz od kiedy mają zacząć one obowiązywać. Pamiętać trzeba, że co do zasady w Rzeczypospolitej obowiązuje roczny system opodatkowania oraz co najmniej 30 dniowe vacatio legis. Ugruntowaną zasadą jest wprowadzanie zmian niekorzystnych dla podatników, nakładających dodatkowe obciążenia, począwszy od nowego roku podatkowego lub kalendarzowego. Istnieje jedynie teoretyczna możliwość, by przy zachowaniu prawidłowego trybu prac legislacyjnych oraz okresu vacatio legis, nowe podatki funkcjonować zaczęły od 1 stycznia 2016 r. W praktyce wprowadzenie zmian w tym terminie nie będzie służyło zasadom prawidłowej legislacji, pewności prawa oraz bezpieczeństwu prowadzenia działalności gospodarczej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl