Podatki i opłaty lokalne 2016

Katarzyna Sudaj 24.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

19 sierpnia opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Podatki i opłaty lokalne 2016

Źródło: East News

Po wzrostach z ostatnich dwóch lat, teraz czas na obniżkę maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Oczywiście nie oznacza to automatycznej obniżki dotychczasowych stawek w danej gminie. Obwieszczenie ministra podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Gminy mogą, ale nie muszą ustalać stawek obowiązujących na swoim terytorium na najwyższym poziomie.

W obwieszczeniu przeliczono, na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., który wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %).

Stawki podatków i opłat lokalnych 2016

Podatki lokalne 2015-2016
Podatek od: Stawka 2015Stawka 2016Spadki 2015/2016

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,90 zł

0,89 zł

-0,01 zł

gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,58 zł

4,58 zł

0,00 zł

gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł

0,47 zł

0,00 zł

budynków mieszkalnych

0,75 zł

0,75 zł

0,00 zł

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,13 zł

22,86 zł

-0,27 zł

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 zł

10,68 zł

-0,12 zł

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,70 zł

4,65 zł

-0,05 zł

budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,77 zł

7,68 zł

-0,09 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***

821,45 zł

811,60 zł

-9,85 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***

1370,38 zł

1353,94 zł

-16,44 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***

1644,45 zł

1624,72 zł

-19,73 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***

3138,07 zł

3100,42 zł

-37,65 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***

1918,50 zł

1895,48 zł

-23,02 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***

2425,51 zł

2396,41 zł

-29,10 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***

3138,07 zł

3100,42 zł

-37,65 zł

przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***

1644,45 zł

1624,72 zł

-19,73 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***

1918,50 zł

1895,48 zł

-23,02 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***

2425,51 zł

2396,41 zł

-29,10 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

1918,50 zł

1918,50 zł

0,00 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc

2425,51 zł

2425,51 zł

0,00 zł

opłata targowa

767,68 zł

758,47
 zł

-9,21 zł

opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,20 zł

2,18 zł

-0,02 zł

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,13 zł

3,10 zł

-0,03 zł

opłata uzdrowiskowa

4,32 zł

4,27 zł

-0,05 zł

posiadania psów

121,50 zł

120,05 zł

-1,45 zł

opłata reklamowa

x

2,50 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie

zaczyna obowiązywać
od 11 września 2015

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

Katarzyna Sudaj, PIT.pl