Podatek od najbogatszych obejmie nową kategorię dochodów

21.09.2018 08:40 (aktualizacja: )

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący powstania funduszu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Będzie on zasilany m.in. daniną solidarnościową w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów osób zarabiających powyżej 1 mln zł.

Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to instytucja, której zadaniem ma być wsparcie osób niepełnosprawnych. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia i ułatwienie udziału we wszystkich jego sferach, tj. transporcie, informacji i komunikacji, technologii czy różnego rodzaju usługach. W tym celu konieczne jest jednak zapewnienie środków na usunięcie istniejących obecnie barier.  

Opublikowany projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakłada, że będzie on zasilany m.in. z następujących źródeł:

  • daniny solidarnościowej – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy,
  • obowiązkowej składki z „przekierowania” na Fundusz części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 proc.

Podatek solidarnościowy od najbogatszych: źródła przychodów, metody opodatkowania, ulgi podatkowe

Oznacza to, że na fundusz będą obowiązkowo zrzucać się wszyscy podatnicy zarabiający najwięcej, a dokładniej co najmniej 1 mln zł rocznie. Szacuje się, że w 2019 r. takich osób będzie ok. 21 tysięcy, co przekłada się na roczne przychody funduszu w wysokości ok. 2 mln zł. Zebrane w ten sposób pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Danina solidarnościowa zaboli wielu przedsiębiorców

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pierwotna wersja projektu opublikowanego w lipcu br., została rozszerzona o dodatkową kategorię dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, a dokładnie chodzi o dochody z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Proponowana zmiana ma na celu zapobiegniecie przerzucaniu dochodów do spółek zagranicznych celem uniknięcia zapłaty daniny solidarnościowej.

Podatek solidarnościowy zapłacą nie tylko najbogatsi

Jak czytamy w „Business Insider” zagraniczne spółki kontrolowane pojawiły się w kontekście przepisów przewidujących obowiązek uwzględniania w podstawie opodatkowania u krajowego rezydenta podatkowego dochodów uzyskiwanych przez kontrolowany podmiot zagraniczny z miejscem siedziby lub zarządu w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż obowiązujący w państwie rezydencji tego rezydenta.

 

Proponowane rozwiązania mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 r.

Katarzyna Rostkowska
Bankier.pl