Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Danina solidarnościowa zaboli wielu przedsiębiorców

Konfederacja Lewiatan uważa, że pomoc dla osób niepełnosprawnych jest uzasadniona i potrzebna. Krytycznie jednak ocenia sposób finansowania nowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Będzie on bowiem finansowany w znaczącej części z pieniędzy płaconych przez pracodawców, a w okresie przejściowym kosztem Funduszu Pracy.

Lewiatan przedstawił swoją opinię wobec projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- Nowe rozwiązanie oznacza zarówno zmniejszenie wpływów do Funduszu Pracy, jak i obciążenie pracodawców finansowaniem zadań z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowy fundusz powinien być finansowany z budżetu państwa. Wprowadzenie kolejnych składek (obowiązkowe składki na Fundusz) i podatków (danina solidarnościowa, w praktyce kolejny próg podatkowy) komplikuje system podatków i składek. Zamiast konsolidacji i uproszczenia poboru podatków wprowadzamy kolejne daniny, które spowodują wzrost kosztów.

 

<< Podatek solidarnościowy zapłacą nie tylko najbogatsi >>

 

Jeżeli w budżecie państwa brakuje pieniędzy na sfinansowanie kolejnych świadczeń społecznych, które powszechnie uznajemy za uzasadnione, to powinniśmy ograniczyć nieuzasadnione, a kosztowne przywileje podatkowe, emerytalne i rentowe dla różnych grup społecznych oraz efektywniej zarządzać środkami publicznymi.

 

Nowa składka

Główne zastrzeżenia budzi propozycja wprowadzenia nowej składki na Fundusz. Jej wysokość ma zostać określona dopiero w ustawie budżetowej i będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustawa przywiduje zatem wzrost kosztów po stronie pracodawców w sposób nieprzewidywalny, bo uzależniony co roku od zapisów ustawy budżetowej.

Z uzasadnienia do projektu ustawy oraz oceny skutków regulacji można wnioskować, że w okresie przejściowym nowy Fundusz ma być finansowany kosztem środków Funduszu Pracy. Składka na Fundusz Pracy zostanie ograniczona do wysokości 2,30% i uzupełniona składką na nowy Fundusz w wysokości 0,15%.

To kolejna inicjatywa powodująca potencjalnie wzrost kosztów po stronie pracodawców. Rząd zainicjował już m.in. zniesienie limitu składek, wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Fundusz Pracy

Zastrzeżenia budzi również finansowanie nowego Funduszu kosztem Funduszu Pracy. Tym bardziej, iż równolegle trwają prace nad projektem ustawy o rynku pracy regulującej funkcjonowanie Funduszu Pracy. To prawda, że mamy niskie bezrobocie, ale jednocześnie mamy bardzo niski wskaźnik aktywności zawodowej (na 100 osób w wieku 20-64 lata pracuje tylko 71 osób). Fundusz Pracy nie powinien być źródłem finansowania różnego rodzaju działań, w zależności od aktualnych potrzeb poszczególnych rządów, kosztem działań aktywizacyjnych i prozawodowych.

Przeznaczenie środków z nowego Funduszu

Projekt ustawy nie precyzuje na co dokładnie mają być przekazywane środki Funduszu, wskazując bardzo ogólnie na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych czy zadania ustawowe jednostek sektora finansów. Powstaje pytanie czy uzasadnione jest tworzenie kolejnej instytucji świadczącej pomoc osobom niepełnosprawnym, w sytuacji gdy obecnie zasadniczym problemem jest brak kompleksowości świadczonych usług i ich nieadekwatność do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Konfederacja Lewiatan